Uitbreiden Babbelbeekse Beemden

De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar nieuwe ruimte voor water en natuur. Het in ere herstellen van waterlopen en hun natuurlijke valleigebieden is immers een belangrijke troef voor klimaatadaptatie. De provincie kocht gronden aan om de Babbelbeekse Beemden fors uit te breiden. Tegelijk plant lokaal bestuur Duffel een onthardingsproject. Zowel de Arkelloop als de Babbelsebeek krijgen zo meer ruimte om te meanderen en zo water te bufferen. En ook wandelaars varen er wel bij.

Op maandag 9 januari 2023 gaan de werken van start.

Samenvloeiing Arkelloop en Babbelsebeek
Binnenkort zal de Arkelloop (links) eerst over het perceel meanderen voor hij in de Babbelsebeek stroomt.

Senthout geknipt door Arkelloop

De Arkelloop kruist de straat Senthout door een inbuizing onder het wegdek. Lokaal bestuur Duffel zocht een oplossing voor sluipverkeer in deze straat die ook populair is bij wandelaars en fietsers. Ze kozen ervoor de straat te knippen voor autoverkeer. Een geknipte kans om de beek open te leggen en zo een natuurlijke hindernis voor auto’s te maken. Zachte weggebruikers kunnen wel nog door via een nieuwe fietsersbrug over de Arkelloop.

Meanderend tot en met de Babbelsebeek

Vanaf Senthout kronkelt de Arkelloop over een perceel dat de provincie recent aankocht. De beek slingert zich langs waardevolle plantengroei. De nieuwe meanders zetten zich voort tot zo’n 250 meter voorbij de samenvloeiing van de Arkelloop en de Babbelsebeek. Daar sluit de nieuwe meander aan op een meander die we eerder realiseerden. Zo ontstaat één groot natuurgebied dat de omvang van de huidige Babbelbeekse Beemden sterk overstijgt.

Babbelbeekse Beemden
Zicht op de Babbelbeekse Beemden. De Arkelloop loopt nu nog evenwijdig met de Bremstraat, maar krijgt straks nieuwe meanders op de percelen onder en boven. Helemaal bovenaan de straat Senthout die geknipt zal worden door de Arkelloop.

Meer ruimte maal drie

Met ons project krijgen de Arkelloop en de Babbelsebeek extra veel ruimte om water te bufferen. De totale meanderlengte bedraagt zo’n 1.300 meter. Dat is bijna een verdubbeling van de huidige 700 meter! Door alle kronkels loopt het water bovendien minder snel weg. Een troef om ons te wapenen tegen zowel wateroverlast als -schaarste.

Ook de ecologische waarde van het gebied gaat flink omhoog. Al die nieuwe meanders betekenen meer ruimte voor een heleboel planten en dieren. Een opsteker voor de biodiversiteit.

De Babbelbeekse Beemden zijn nu al erg in trek bij wandelaars. Die krijgen straks ook meer ruimte, want we breiden de bestaande wandelpaden fors uit. Door het gebied komen er ook nieuwe vlonderpaden voor extra avontuur. Wandelaars die graag met de fiets komen, kunnen die straks netjes stallen om het gebied te verkennen. Aan beide uiteinden van het nieuwe gebied voorzien we daarvoor fietsenstallingen.

Net zoals in de huidige Babbelbeekse Beemden zijn honden niet welkom in het nieuwe natuurgebied. Je trouwe viervoeter is immers een grote bedreiging voor de kwetsbare natuur. Gelukkig zijn er tal van andere plekken waar je wel met je hond terecht kunt.

Planning van de werken

De start van de werken is voorzien voor 9 januari 2023. De werken worden uitgevoerd in meerdere fases en zullen in totaal zo'n 5 maanden duren. Als eerste vernieuwen we de kruising van de Arkelloop met Senthout. Vervolgens wordt Senthout onthard. Als laatste worden de werken aan de Babbelbeekse Beemden zelf uitgevoerd.

Hinder

Tijdens de eerste en tweede fase van de werken zal de knip in Senthout ter hoogte van de Hoevelaan volledig afgesloten zijn voor fietsers en voetgangers. We voorzien een omleiding langs de Lintsesteenweg.

Hefboom voor Natte Natuur

Natte natuur levert een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering. Als onderdeel van de Blue Deal trekt de Vlaamse Regering dan ook heel wat subsidies uit voor lokale hefboomprojecten rond natte natuur. Voor dit project mogen we daarom rekenen op een subsidie van 135.882 euro. 

De totale kostprijs van het provinciale gedeelte ramen we op bijna 370.000 euro.

Lokaal bestuur Duffel liet een sfeervol filmpje maken over het onthardingsproject en de omgeving.