Herinrichten Hanswijkbeek in Mechelen

De Hanswijkbeek ontspringt in Hofstade, Zemst in de provincie Vlaams-Brabant ter hoogte van de grens met Mechelen. Ze vormt de provinciegrens tot aan het Kanaal Leuven-Dijle. Daarna stroomt ze verder naar de Dijle op de grens tussen Mechelen en Muizen.

De waterloop was in onderkomen staat met verzakte oevers, versleten overwelvingen en een slechte doorstroming. Dat zorgde voor overstromingsgevaar in de buurt. De provincie liet een hydraulische studie uitvoeren om de problemen aan te pakken. Daaruit bleek ondermeer dat de duiker onder het kanaal dringend aan vervanging toe was. 

Fase 2 - Nieuwe sifon onder kanaal Leuven-Dijle

Een cameraonderzoek toonde aan dat de oude gewelven onder het kanaal Leuven-Dijle in slechte staat zijn. Samen met nv De Vlaamse Waterweg, de beheerder van het kanaal, maakte de provincie plannen op om de sifon te vervangen.

Ingang van de sifon verstopt onder plantengroei / binnenzicht oude gewelven

Doorpersing

Onder een kanaal een nieuwe inbuizing steken is niet zo makkelijk. De scheepvaart op het kanaal moet immers gewaarborgd blijven. Daarom maken we gebruik van een doorpersing, zo hoeven we geen sleuf te graven. Bij een doorpersing wordt een persput gemaakt aan de ene oever van het kanaal en een ontvangstput aan de andere oever. Vanuit de persput worden de betonnen buiselementen dan onder het kanaal geperst tot in de ontvangstput.

Nadat de nieuwe inbuizing klaar is, sluiten we de beek erop aan. De oude sifon vullen we op zodat die zeker niet kan instorten.

Samenwerking

Het kanaal Leuven-Dijle is in beheer bij De Vlaamse Waterweg nv. Omdat zij evenveel baat hebben bij een veilige nieuwe kruising, besloten we om samen te werken. Elke partner betaalt de helft van de kosten voor studie, ontwerp en uitvoering.

Uitvoering

De werken starten op 8 augustus en zullen zeker een half jaar in beslag nemen. Doorgaand verkeer zal gedurende deze periode niet kunnen passeren aan de Geerdegemvaart-Vaartdijk. Er wordt een omleiding voorzien. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren, al kan het zijn dat de werf voor korte tijd volledig wordt afgesloten om de veiligheid te waarborgen. Dit gebeurt dan tussen 9 en 15 uur (buiten de spits).

Fase 1 - opwaarderen Hanswijkbeek tussen Leuvensesteenweg en Dijle

Net stroomopwaarts de Leuvensesteenweg loopt de waterloop tussen de huizen en tuinen. De ingezakte oevers hebben we met betonelementen verstevigd. Ook stroomafwaarts Hanswijk de Bercht hebben we oevers verstevigd met betonelementen of schanskorven. Onze buren voelen zich daardoor veiliger en de beek zelf kan ongehinderd stromen.

Een greep uit de realisaties in fase 1

De oude overwelving stroomopwaarts de Leuvensesteenweg hebben we uitgebroken om de waterloop daar weer in een open bedding te leggen. Een deel van de overwelving hebben we behouden, maar van binnenuit met een beschermlaag hersteld.

Tenslotte bouwden we een nieuwe vuilrooster ter hoogte van de monding van de Hanswijkbeek met de Dijle. Het onderhoud is daardoor makkelijker en veiliger geworden.