Aanleggen overstromingsgebied 'Kwikaard' in Schilde

Het toekomstige overstromingsgebied

Verzamelpunt zorgt voor wateroverlast

Aan de Kapellei in Zoersel, vlak aan de grens met Schilde, komen de Molenbeek en de Trappistenbeek samen. Ze vloeien quasi meteen in de Kleine Beek. Even verderop stroomt ook de Waterstraatse Loop nog in de Kleine Beek. Als het wat feller regent, verzamelt al het water van deze vier beken zich hier.  Dat zorgt voor wateroverlast in de buurt. De weilanden tussen Raymond Delbekestraat en Kapellei staan dan ook regelmatig onder water.

Studie zorgt voor oplossing

De provincie Antwerpen, die beheerder is van deze waterlopen, liet een studie uitvoeren om de wateroverlast in de omgeving Kapellenhof, Driehoek, Oudebaan te verminderen. Op basis van de studie kozen we voor de aanleg van een overstromingsgebied dat het water van de genoemde waterlopen kan opvangen, tijdelijk bufferen en vertraagd terug doorlaten. Om dit te realiseren voorzien we een dwarsdijk net opwaarts van de monding van de Molenbeek en de Trappistenbeek. 

KMO-zone zorgt voor naamgeving

Het overstromingsgebied krijgt de naam 'Kwikaard' net als de vlakbij gelegen KMO-zone. Na voltooiing zal het gebied een volume van ongeveer 25.000 kubieke meter water kunnen bergen. Daardoor verkleint het risico op schadelijke overstromingen in de buurt.

Werken zorgen voor weinig hinder

Op 17 augustus ging de aannemer van start met de werkzaamheden. Die zullen zo'n 70 werkdagen duren. Aangezien de werken zich in landbouwgebied situeren, zal de overlast voor de omgeving beperkt blijven. Er zal wel werfverkeer zijn voor de aan- en afvoer van grond of bouwmaterialen. De werfwegen zullen via de kortst mogelijke afstand aansluiten op de Raymond Delbekestraat/Waterstraat of de Kapellei.

Situering projectzone en werfverkeer