Meer ruimte voor water van de Goorloop

Wateroverlast in de Fabriekstraat in Heist-op-den-Berg

Waarheen met hemelwater

Zware regenbuien worden steeds intenser en komen vaker voor. Wanneer er op korte tijd veel regen valt, kan die niet allemaal in de grond dringen. Het water vloeit dan naar de laagste plek. Zo komt het water in de beek terecht. Die zwelt door al dat extra water en heeft dus meer ruimte nodig. Door menselijke ingrepen zijn veel waterlopen hun natuurlijke buffer kwijtgeraakt. Plotse pieken leiden dan steevast tot overstromingen. Veel bebouwing en verharding in het stroomgebied maken het probleem nog groter. Hemelwater kan daar al helemaal niet in de grond dringen en stroomt altijd af naar de beek.

Nat waar het kan, droog waar het moet

De Goorloop voert hemelwater af van Heultje in Westerlo, maar stroomt dan door een groot bedrijventerrein. Bij zware regenval kan de Goorloop al dat extra water niet verwerken. Akkers en bedrijven aan de Fabriekstraat komen daardoor onder water te staan. De provincie Antwerpen zocht naar ruimte waar het nat kan zijn, zodat het droog is waar het moet. 

Op deze plek kan de Goorloop straks overtollig water kwijt

Overstromingsgebied

Als eerste ingreep om wateroverlast te verminderen, legt de provincie een gecontroleerd overstromingsgebied aan van 1,66 hectare. Hiervoor kocht ze enkele percelen aan de Fabriekstraat. Bij hevige regenval kan dit gebied tot 7.800 kubieke meter water tijdelijk opvangen. Pas wanneer het water een bepaald peil bereikt, zal het in het bekken stromen. Nadien stroomt het via een regelbare kantelstuw gecontroleerd weer in de Goorloop. 

Ruimte voor landbouw

Het gebied wordt afgewerkt met teelaarde en ingezaaid met gras. Een volledige omheining maakt begrazing mogelijk. Aan de zijkant van het gebied voorzien we in de dijk een aftappunt. Lokale landbouwers kunnen hier water afnemen om hun percelen te bevloeiien. 

Straks heeft de Goorloop hier zijn meanderende loop terug

Rechttrekking rechtgezet

De provincie kreeg enkele percelen in bezit aan de Haagstraat waar de Goorloop 50 jaar geleden werd rechtgetrokken. Zo krijgen we de kans om de waterloop zijn oorspronkelijke meandering terug te geven. We leggen meteen ook een winterbed aan. Zo is de waterloop beter in staat om pieken op te vangen. Een natuurlijke meanderende loop maakt de beek ook waardevoller voor dieren. 

Aan het werk

Aannemer Willems gaat op 20 juni 2022 aan de slag. Eerst graven ze grond uit voor het overstromingsgebied en de nieuwe meander. Ze voeren dan vooral veel grond af. Verder plaatsen ze betonnen constructies om het water in en uit het gebied te laten stromen. Er komt ook een dijk rondom die tevens dienst doet als onderhoudspad.

De werken zullen zo'n 55 werkdagen duren. De buurt zal weinig hinder ondervinden.