Wateroverlast Zwaluwbeek terugdringen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
De Zwaluwbeek treedt steeds vaker buiten haar oevers

1 hoognodige studie

Het gebeurde vroeger wel eens dat de Zwaluwbeek overstroomde. Dat komt bij de meeste beken voor. Maar de laatste jaren was het vaker en vaker het geval, met nare gevolgen voor de omwonenden. Hoog tijd om er iets aan te doen vond de provincie. Daarom liet ze een grondige studie uitvoeren. Uit die studie kwamen enkele maatregelen om de buurt te beschermen tegen waterellende.

3.000 liter water per seconde

De Schelde is een rivier met getijden. Met hoogtij kan de Zwaluwbeek daardoor haar water niet kwijt. Bij hevige neerslag zorgt dit voor overstromingen. Daarom voorziet de provincie nu een automatisch pompstation. Wanneer de Zwaluwbeek het ingestelde peil overschrijdt, schieten de drie pompen in actie. Met een snelheid van duizend liter per seconde per pomp spuwen ze het water in de Schelde.

uitstroomconstructie Zwaluwbeek
Zo ziet de uitstroom van de Zwaluwbeek in de Schelde er nu nog uit

10.000 m³ ruimte voor water

Nat waar het kan en droog waar het moet. Dat is het devies van de provincie Antwerpen als het over integraal waterbeleid gaat. Daarom gaan we op zoek naar ruimte om overtollig water op te vangen. Zo stroomt het bij piekmomenten niet naar de huizen.

De Zwaluwbeek krijgt op twee plekken een verbrede winterbedding. Dat zijn flauwe schuine oevers die bij hogere waterstanden (meestal in de winter) ook onder water komen te staan. De beek wordt dan ineens drie keer zo breed en kan dus meer water bergen. Hier gaat het om zo'n tienduizend kubieke meter. Zo kunnen we tot wel tien miljoen liter water extra opvangen als het moet.

Stroomopwaarts van de Kruibeeksesteenweg verleggen we de beek daarom ook een stuk.

Er wordt gewerkt in 3 aansluitende zones

140 dagen aan de slag

Maandag 23 oktober start aannemer L. Van Raak uit Ravels met dit omvangrijke project. Er is een termijn van 140 dagen voorzien om de werken uit te voeren. Onder invloed van onder andere het weer, kan die termijn natuurlijk oplopen. De kostprijs van de werken is geraamd op 2.425.497,14 euro (btw inbegrepen).

Veel hinder zullen omwonenden niet hebben, want de werken gaan grotendeels door op militair domein.