Koekoekse Plassen

Nieuw natuurgebied aan de Wullebeek

 

In het verleden was er in het stroomgebied van de Wullebeek meermaals wateroverlast. Vooral bij de hevige regens van september 1998 hadden ze het in Aartselaar en Niel zwaar te verduren.

Omdat het de taak is van de provincie om bij zoveel mogelijk burgers een drogevoetengarantie af te leveren liet ze de waterhuishouding van het stroomgebied van de Wullebeek grondig onderzoeken. Die studie resulteerde in duurzame maatregelen om de huizen tegen wateroverlast te beschermen. Sommige daarvan zijn al gerealiseerd - zoals het vernieuwde pompstation aan de monding van de Wullebeek in de Rupel en het vervangen van een aantal overwelvingen aan de Provinciale Steenweg in Schelle - andere staan nog op de planning.

Ruimte voor water en natuur

De provincie is voortdurend op zoek naar ruimte voor water als extra waterbuffering voor overstromende waterlopen bij hevige neerslag of als gevolg van intensieve bebouwing. Om de buurt beter tegen wateroverlast te beschermen heeft de provincie langs het stukje Wullebeek dat gelegen is tussen de Tuinlei en de Koekoekstraat, op de grens tussen Schelle en Aartselaar een overstromingsgebied aangelegd van 4,8 ha, waarvan 3,5 ha kan overstromen. Dat levert een bergingsruimte op van 18.000 m³, dat zijn meer dan 7 olympische zwembaden! Het gebied kreeg ook een ecologische inrichting, zodat planten en dieren ruimte krijgen om in alle rust te gedijen. Voor de begrazing worden koeien ingezet.

Het project kreeg de naam 'Koekoekse Plassen'.

Eerste test doorstaan

Tijdens de overstromingen van januari 2016 was het waterbergend vermogen van het gebied goed te zien. Alle water dat werd vastgehouden in de Koekoekse Plassen kon niet meer voor overlast zorgen in woonwijken. Toch kan het altijd nog beter. Daarom blijven we evalueren en bestuderen. Het is dan ook niet uitgesloten dat er nog aanpassingswerken volgen.

Infovergadering voor omwonenden

 

Om tekst en uitleg te geven en vragen te beantwoorden over de geplande aanleg van het overstromingsgebied aan de Wullebeek, organiseerde de provincie Antwerpen een infovergadering.

Deze infovergadering ging door op maandag 17 maart te Schelle. Hieronder vind je de volledige presentatie met gedetailleerde uitleg over de werken.