Veleplas

Provinciaal overstromingsgebied 'Veleplas' naast de Fietsostrade

De Wouwendonkse Loop is een belangrijke waterloop voor de afwatering van Waarloos en Duffel. Bij hevige neerslag kreeg de omgeving van de Spoorweglaan en de wijk Veleplas vaak te maken met wateroverlast. De provincie Antwerpen streeft naar droge voeten voor al haar inwoners en is daarom voortdurend op zoek naar ruimte voor water waar het kan.

Bij hevige regen wordt overtollig water opgevangen

Waterlopenbevrijdingsfront

De wateroverlast rond de Spoorweglaan en de wijk Veleplas kwam onder meer doordat de Wouwendonkse Loop over grote afstand was ingebuisd. Zo'n ingebuisde waterloop kan een plotse verhoogde watertoevoer moeilijk verwerken. Bovendien kun je er niet bij om noodzakelijk onderhoud te doen. Zo krijg je ophopingen die de doorstroming bemoelijken en het probleem verergeren. De provincie probeert daarom waar mogelijk ingebuisde waterlopen weer open te leggen, zo worden ze beter onderhouden en kunnen ze ook meer water opvangen.

Het nieuwe vuilrooster

Grondverzet voor wateropvang

De gemeente Duffel bood een stuk grond aan op de hoek van de Wouwendonkstraat en de Spoorweglaan. Op dit punt loopt de Wouwendonkse Loop onder de spoorweg door en begint de lange inbuizing. Een ideale plek om ruimte voor water te maken, vóór de waterloop zijn ondergrondse traject vervolgt.

Over een afstand van 100 meter werd de Wouwendonkse Loop opengelegd. De nieuwe waterloop kreeg een lichte meanderende vorm en afgeschuinde oevers, een meerwaarde voor fauna en flora. Er werd zo'n 3.000 m³ grond afgegraven, dat zijn wel 90 zeecontainers! Die ruimte kan nu overtollig water opvangen bij hevige regenval.

Aan het einde van het terrein, waar de waterloop onder de grond verdwijnt, plaatsten we ook nog een groot vuilrooster om zwerfvuil en afgewaaide takken en bladeren uit de inbuizing te houden. 

Dandan krijgt uitleg van Didier Soens

Met Veleau over Fietsostrade Dandan achterna

De provincie Antwerpen heeft onder de naam 'Veleau' mooie fietsroutes gemaakt om haar waterbeleid onder de aandacht te brengen. Via het online platform RouteYou kunnen deze gratis bekeken en gedownload worden. De overstromingsroute voert je langs ingrepen van de provincie om wateroverlast te beperken in de regio Lier-Duffel-Kontich-Lint. De route volgt een stukje de Fietsostrade die Mechelen met Antwerpen verbindt en passeert daarbij aan 'Veleplas'. 

Zhao Dandan, de toerende toerist die in de zomer van 2015 in de provincie Antwerpen te gast was, fietste op 27 juli deze route in gezelschap van Rik Röttger (gedeputeerde voor waterbeleid) en Didier Soens (directeur dienst Integraal Waterbeleid). Haar bevindingen lees je in haar blogpost.

Infovergadering voor omwonenden

Om buurtbewoners in te lichten over dit project en dat aan de Gasthuisstraat in Kontich, hield de provincie een infovergadering. In onderstaande presentatie vind je nuttige achtergrondinformatie.