Voordelen van vergroenen

Een ontharde en vergroende speelplaats biedt heel wat voordelen. Wist je dat kinderen minder stress ervaren na een speeltijd in het groen? En een buitenles aanzet tot onderzoekend leren en de concentratie verhoogt? Bovendien is het in de zomer heel wat frisser op een speelplaats met minder verharding en meer bomen.

Ook ons klimaat profiteert mee. Water dat na ontharding opnieuw kan doorsijpelen naar het grondwater, helpt ons om droge periodes te overbruggen. Trouwens, water dat na een hevige regenbui opgevangen wordt in een poel, sijpelt trager de grond in. En dat beschermt dan weer tegen overstromingen. De vele voordelen voor mens en omgeving zijn duidelijk.

Maar vooral voor de jongsten is dit prille natuurcontact essentieel. Zorg dragen voor de natuur begint al in de kinderschoenen. Door les te krijgen in en over de natuur, leren we de volgende generaties hoe belangrijk natuur, biodiversiteit en klimaat zijn.

PlanVandaag, voor het veilige klimaat van morgen

Met deze en meer dan 200 andere klimaatacties werkt de provincie aan een leefbare en klimaatveilige toekomst. Alle acties samen vormen een ambitieus klimaatplan om de klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen: Plan Vandaag. Of ook: plan vandaag, voor het veilige klimaat van morgen. Meer weten? Bekijk alle acties op www.planvandaag.be