Klaar voor een nieuw klimaat?

Klaar voor een nieuw klimaat?

Twee jaar geleden ondertekende onze provincie het Europese convenant ‘Mayors Adapt’ om oplossingen te vinden om de klimaatveranderingen op te vangen. Hoe wij dit in onze provincie zullen aanpakken, kun je lezen in het provinciaal adaptatieplan. Hieronder staan de 7 strategieën waaronder alle provinciale acties gegroepeerd worden. We hebben rekening gehouden met een gematigd en een extreem scenario van klimaatverandering. Welk scenario er aan komt, zal voor een groot stuk afhangen van hoe verschillende actoren erin slagen hun CO2-uitstoot drastisch te doen dalen.

De klimaatverandering in onze regio

De klimaatverandering is nu reeds merkbaar op vele terreinen: hitte in steden, droogteproblemen in de landbouw, schade aan fruitteelten na hevige onweders, toestellen waarbij de koeling het laat afweten, overstromingen en rioleringen die water na hevige neerslag niet meer kunnen afvoeren... 

Temperatuur

Prognoses tonen aan dat winters zachter worden. In de zomermaanden kan de temperatuur oplopen met gemiddeld 2-3 graden binnen 50 jaar. Dit lijkt misschien weinig, maar het risico op langere hittegolven wordt heel reëel. De warmte gaat het meest voelbaar zijn in de hitte-eilanden rond de steden, omdat daar zoveel verharding is. 

Neerslagprognose
België wordt gemiddeld genomen iets natter, maar droger in de zomer

Neerslag

België zit in een bijzondere situatie: net op de breuklijn tussen natter en droger. Zuiderse landen bereiden zich voor op hitte en droogte. Noordelijke landen bekijken de overstromingsrisico’s. In België zullen we met heel creatieve oplossingen beide problemen tegelijk moeten aanpakken en rekening houden met meer weerextremen: hevigere onweders, overstromingen, hagelbuien, zwaardere stormen, maar ook hittegolven en bosbranden in de zomer.

Interactieve grafiekenatlas

Via de grafiekenatlas kan je nagaan hoe het klimaat in de provincie Antwerpen kan veranderen tegen 2030, 2050 of zelfs 2100.