Klimaatbewuste en zelfredzame samenleving

Hittegolven kunnen bijvoorbeeld leiden tot gezondheidsproblemen. Die kunnen voorkomen worden wanneer men goed zorg draagt voor kwetsbare groepen. Een ander voorbeeld is het sensibiliseren rond droogte: door mensen bewust te maken van de klimaatverandering en van het belang van water, leert men om spaarzamer om te gaan met water.

Wat doet de provincie?

  • De dienst Landbouw en Platteland startte een project rond dorpenbeleid in de Antwerpse Zuidrand en de Merode. Doelstelling is o.a. om de sociale cohesie en zelfredzaamheid te bevorderen. Hier vind je info over het project Veerkrachtige Dorpen.
  • Het Provinciaal Instituut voor Milieu-educatie organiseert permanent workshops rond klimaat voor scholen lager en middelbaar onderwijs.