Groen-blauw netwerk in de stad

Wat doet de provincie al?

  • De dienst Integraal Waterbeleid zorgt voor overstromingsgebieden en pompinstallaties om bij hevige neerslag wateroverlast te vermijden in woonzones. Waar het kan, krijgen ingebuisde waterlopen terug hun natuurlijke bedding. 
  • De dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid ondersteunt gemeenten bij de opmaak van hun groeninventaris en biedt onder andere het pakket klimaatgroen aan om met meer groene infrastructuur het stedelijk hitte-eilandeffect te milderen.
  • De provincie wil ook bedrijventerreinen ecologisch vergroenen en duurzaam maken, dankzij de projecten 2B Connect en BIODIVA.
  • Het Provinciaal Instituut voor Milieu-educatie (PIME) helpt scholen te vergroenen
  • Kamp C stimuleert groendaken en groene gevels op bedrijventerreinen. 
  • Dienst Ruimtelijke planning houdt reeds rekening met de klimaatverandering bij opmaak van visienota’s
  • De provinciale groendomeinen bewaken de schaarse, groene ruimte en blijven investeren in bos, natuur, heide en ruimte voor toerisme en recreatie.