Adaptatie én mitigatie

Mitigatie betreft maatregelen om de broeikasgasuitstoot te beperken, het betreft onder andere het stimuleren van zonnepanelen, investeren in windenergie en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot aardwarmte. In het vraagstuk hoe we ons best aanpassen aan de klimaatverandering, zou het bijvoorbeeld niet verstandig zijn om het gebruik van airconditioning te stimuleren, het gebruikt zoveel energie ...

Wat doet de provincie al?

  • Om de relatie tussen het verminderen van de broeikasgasuitstoot (mitigatie) en het aanpassen aan de klimaatverandering (adaptatie) goed te bewaken, werken de provinciale werkgroepen mitigatie en adaptatie voortaan samen.
  • De provincie realiseert eigen klimaatdoelstellingen als duurzame provincie. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in het provinciale klimaatplan en worden met de broeikasgasinventaris gemonitord.
  • De provincie ondersteunt gemeenten bij een doorgedreven klimaatbeleid via de campagne Klimaatneutrale Organisatie 2020 en via de coördinatie van het burgemeestersconvenant.
  • De provincie geeft klimaatsubsidies aan gemeenten, scholen en andere organisaties die acties aantonen die zorgen voor een concrete vermindering van de broeikasgasuitstoot in de provincie Antwerpen. Momenteel rekenen 8 projecten op financiële ondersteuning voor een gezamenlijk totaal van 330.000 euro.