Adaptatie én mitigatie

Mitigatie betreft maatregelen om de broeikasgasuitstoot te beperken, het betreft onder andere het stimuleren van zonnepanelen, investeren in windenergie en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot aardwarmte. In het vraagstuk hoe we ons best aanpassen aan de klimaatverandering, zou het bijvoorbeeld niet verstandig zijn om het gebruik van airconditioning te stimuleren, het gebruikt zoveel energie ...

Wat doet de provincie al?