Klimaatrobuuste inrichting

De provincie wil mee haar schouders zetten onder nieuwe bouwconcepten, alternatieve woonvormen en aangepaste woonwijken waar het zowel bij zware neerslag als tijdens een hittegolf nog aangenaam wonen kan zijn. Het koel houden van gebouwen door een zonnewering bijvoorbeeld, helpt om mensen, maar ook toestellen beter te laten functioneren.

Ook de infrastructuur voor energievoorziening zal onder druk komen te staan: een knelpuntencheck voor spoor- en weg, logistiek, communicatie, recreatie en horeca is noodzakelijk.

Wat doet de provincie al?

  • De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM) ontwikkelt duurzame projecten op bedrijventerreinen, met aandacht voor groenvoorziening, waterhuishouding, mobiliteit, energie-efficiëntie, verminderen CO2-emissie, afvalproblematiek, sociale aspecten, ...
  • Kamp C biedt heel veel know-how en ondersteuning inzake duurzaam bouwen, verbouwen en wonen.