Organisatie van het overkoepelend klimaatadaptatiebeleid

De provincie Antwerpen gaat de volgende jaren de maatregelen uit het adaptatieplan realiseren binnen de eigen sectoren milieu en natuur, ruimtelijke planning en waterbeleid en nieuwe acties voorstellen tegen de volgende legislatuur uit een brede waaier thema’s die ook nauw aansluiten bij adaptatie, nl. landbouw, economie, recreatie, welzijn, infrastructuur, mobiliteit en rampenplanning ...

In het klimaatadaptieplan vind je ook een tabel terug met reeds uitgestippelde maatregelen.

Wat kan de provincie betekenen voor jouw gemeente?

Het adaptatieplan kan een voorbeeld zijn voor de andere provincies en gemeenten. Gemeenten kunnen al terecht bij de provincie voor:

  • Begeleiding bij de opmaak van je gemeentelijk klimaat- en energieplan
  • Data over klimaatverandering
  • Klimaatatlas met grafieken klimaatverandering in de provincie
  • Afstemming met partners