Organisatie van het overkoepelend klimaatadaptatiebeleid

De provincie Antwerpen gaat de volgende jaren de maatregelen uit het adaptatieplan realiseren binnen de eigen sectoren milieu en natuur, ruimtelijke planning en waterbeleid en nieuwe acties voorstellen tegen de volgende legislatuur uit een brede waaier thema’s die ook nauw aansluiten bij adaptatie, nl. landbouw, economie, recreatie, welzijn, infrastructuur, mobiliteit en rampenplanning ...

In het klimaatadaptieplan vind je ook een tabel terug met reeds uitgestippelde maatregelen.

Wat kan de provincie betekenen voor jouw gemeente?

Het adaptatieplan kan een voorbeeld zijn voor de andere provincies en gemeenten. Gemeenten kunnen al terecht bij de provincie voor:

  • Advies bij opmaak van een gemeentelijke adaptatieplan
  • Deelname van de provincie aan één workshop bij opmaak van het gemeentelijk klimaatplan voor de doelstellingen van het burgemeestersconvenant 2030, SECAP 2030 (sustainable energy & climate action plan) volgens de 7 adaptatiestrategieën van de provincie
  • Hulp bij een participatief traject met inwoners
  • Data over klimaatverandering
  • Klimaatatlas met grafieken klimaatverandering in de provincie
  • Afstemming met partners

Wat doet de provincie nog?

  • In een Vlaams overlegplatform worden nieuwigheden besproken en concrete plannen gemaakt. De portaalsite www.burgemeesterconvenant.be zal in de loop van 2017 opgestart worden met inzoombare kaarten, maatregelen en inspirerende projecten.
  • Een provinciale werkgroep tussen de diensten milieu & natuur, ruimtelijke planning, waterbeleid, vrije tijd & groendomeinen, welzijn, economie, infrastructuur en landbouw & platteland werkt aan de acties die in het klimaatadaptatieplan beschreven zijn.