Sluiten van de waterkringloop

We kunnen hier ingrijpen door waterinfiltratie te bevorderen, hemelwater op te vangen in opslagtanks en regentonnen of vast te houden op groendaken.

De ‘duurzaam-omgaan-met water-boodschap’ zal nog luider klinken bij burgers, bedrijven, scholen, architecten ... Via een living lab of een proeftuin willen we onze partners al vroeg in het ontwikkelproces betrekken: mee brainstormen over de manier waarop we innovatief kunnen werken rond de waterkringloop, uittesten van de ideeën in de praktijk, kortom: co-creëren.

Wat doet de provincie al?

  • De dienst Landbouw en Platteland en de dienst Integraal Waterbeleid stapten mee in het Europees project Triple C , een project voor waterconservering in de landbouw d.m.v. laagdrempelige maatregelen zoals stuwpeilbeheer of peilgestuurde drainage.