Groene stroom

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.

Voorbeelden van hernieuwbare energiebronnen zijn:

  • wind (bv. windmolens)
  • zon (bv. zonnepanelen)
  • waterkracht (bv. waterturbine op rivier, stuwdam, …)
  • biomassa (biologisch afbreekbaar afval, bv. groenten- en tuinafval, hout, mest, …)
  • biogas (gas gewonnen uit de vergisting van organisch afval)

Niet alle elektriciteitsleveranciers produceren zelf (voldoende) groene stroom. Ze kunnen daarom groene stroom aankopen (dit kan ook in het buitenland). Dat gebeurt onder de vorm van 'garanties van oorsprong'. Voor elke kilowatt groene elektriciteit die een leverancier verkoopt, moet hij een garantie van oorsprong kunnen voorleggen aan de VREG (de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt). Die garantie van oorsprong is het bewijs dat ergens binnen Europa een bepaalde hoeveelheid energie op een duurzame manier werd opgewekt.

Wil je nakijken hoe groen de energie is die je aankoopt? Geef op de groencheck van de VREG je EAN-code in (te vinden op je jaarlijkse afrekening) en je krijgt informatie over jouw stroom.