Zonnepanelen

 • Interessante terugverdientijd 
  De kostprijs van zonnepanelen is de voorbije jaren zeer sterk gedaald. Als eigenaar van een PV-installatie dien je nu wel prosumententaks te betalen voor het dubbel gebruik van het elektriciteitsnet, maar ook de elektriciteitsprijs is de voorbije jaren sterk gestegen (verhoging BTW van 6 naar 21%, stijging in netkosten, afschaffen van gratis elektriciteit). De terugverdientijd bedraagt gemiddeld 10 jaar, nadien zorgt je installatie nog voor minstens 10 jaar elektriciteit. 
 • Direct besparen op je elektriciteitskosten 
  Zodra je zonnepanelen energie opwekken bespaar je op je energiekosten, je maandelijkse factuur is veel lager.
 • Geen zware investering meer 
  Zonnepanelen die je jaarlijks energieverbruik (gemiddeld 3.500 kWh) opwekken kostten niet meer dan € 5.000. Je kan voor deze investering een energielening afsluiten aan maximum 2%.
 • Beter voor je gezondheid en het milieu
  Bij de verbranding van fossiele brandstoffen worden veel schadelijke stoffen uitgestoten, zoals de broeikasgassen CO2 en CH4. Zonnepanelen stoten geen schadelijke stoffen uit bij de opwekking van elektriciteit. Alle zonnepanelen die nu op daken liggen worden in de toekomst gerecycleerd via PV cycle. Voor alle nieuwe panelen betaal je hiervoor een bijdrage.
 • Weinig tot geen onderhoud nodig 
  Eens de zonnepanelen energie opwekken moet je niets meer doen. Onderhoud en periodiek nazicht zijn niet nodig. Indien de panelen vuil zijn zorgt de regen dat vuil wordt weggespoeld. Indien de panelen toch vuil worden kan je ze (laten) reinigen met water (best geen andere producten toevoegen, deze kunnen de panelen beschadigen).

Is je dak geschikt voor zonnepanelen?

Schijnt er voldoende zon op je dak? Is de ligging van je dak goed om zonne-energie te gebruiken?

Kijk het na op de zonnekaart via onderstaande link: