Stand van ons klimaat

Wat is klimaatverandering?

Van nature zijn broeikasgassen, zoals CO2, erg belangrijk om het leven op aarde mogelijk te maken. Maar sinds de industriële revolutie in de 18e eeuw worden fossiele brandstoffen gebruikt bij industriële productie, landbouw, transport en verwarming. Hierdoor worden steeds meer broeikasgassen uitgestoten in de atmosfeer en warmt de aarde op. Ook ontbossing draagt hieraan bij.

De opwarming van de aarde beïnvloedt de hoeveelheid neerslag, wind en zonnestraling, maar ook het zeeniveau, soortenverspreiding, landbouw, transport, ons welzijn, kortom heel ons leefmilieu.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een organisatie van de Verenigde Naties die het onderzoek naar klimaatverandering evalueert. Ze dringt aan om snel tot actie over te gaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hoe langer we wachten om actie te ondernemen, hoe meer kans dat de wereldwijde opwarming hoger zal zijn dan 2°C en hoe duurder de aanpassing zal uitvallen.

Verminderen van broeikasgasuitstoot

Klimaatmitigatie gaat over maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen vermijden of verminderen.

Eind 2015 zijn er binnen het klimaatakkoord van Parijs internationaal afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De gemiddelde temperatuur op aarde mag niet meer stijgen dan 2˚C ten opzichte van de temperatuur aan het begin van de industriële revolutie.

De provincie Antwerpen zet zelf zeer actief in op klimaatmitigatie.

Aanpassen aan klimaatverandering

Ondanks vele goede initiatieven blijven we met z'n allen veel CO2 uitstoten waardoor de klimaatverandering reeds voelbaar is. Daarom is adaptatie de tweede manier om nu al met klimaatverandering om te gaan: ons aanpassen aan een veranderend klimaat.

Klimaatadaptatie is het proces waarbij overheden, burgers, middenveld, bedrijven en wetenschappers met elkaar samenwerken om ervoor te zorgen dat een land, een regio of een gemeente zo effectief mogelijk kan omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatadaptatie betekent inspelen op en aanpassen aan gevolgen en effecten die te verwachten zijn door klimaatverandering. 

Wat verandert er in de provincie Antwerpen?

Gemiddeld genomen wordt het warmer. Voor de provincie Antwerpen worden wijzigingen in temperatuur, neerslagpatronen en windsterkte vooral bepaald door de wereldwijde temperatuurstijging en door veranderde luchtstroming in West-Europa.

Wat de voorspellingen voor klimaatverandering zijn in onze provincie vind je terug in de grafiekenatlas.