Wat doet de provincie zelf?

De provincie Antwerpen zet zich in om de broeikasgasuitstoot op haar grondgebied te verminderen (mitigatie) en maatregelen te nemen om met klimaatverandering om te gaan (adaptatie).

Een provinciaal klimaatbeleid met verschillende engagementen zorgt er voor dat er heel wat gebeurt:

  • De basis voor het provinciaal klimaatbeleid om broeikasgasuitstoot te verminderen is het provinciale klimaatplan en actieplan.
  • In 2014 ondertekende onze provincie het Europese convenant ‘Mayors Adapt’ om oplossingen te vinden om de klimaatveranderingen op te vangen. Hoe wij dit in onze provincie zullen aanpakken, kun je lezen in het provinciaal klimaatadaptatieplan.
  • De provincie Antwerpen wil tegen 2020 als organisatie klimaatneutraal zijn. Dit wil zeggen dat we de eigen broeikasgasuitstoot zoveel mogelijk verminderen tegen 2020 en compenseren indien nodig.
  • Als territoriaal coördinator van het burgemeestersconvenant ondersteunt de provincie Antwerpen het klimaatbeleid van gemeenten, bedrijven, scholen, ... 
  • De provincie Antwerpen draagt zorg voor het milieu, ook in haar eigen organisatie met het milieumanagementsysteem ISO 14001.