Territoriaal coördinator

Als territoriaal coördinator geeft de provincie een boost aan het klimaatbeleid dankzij haar coördinatie, ondersteuning en samenwerking met gemeenten en andere betrokkenen.

Via het Europees Burgemeestersconvenant engageren steden en gemeenten zich om hun CO2-uitstoot sterk terug te dringen. Begin 2017 engageerde de provincie Antwerpen zich als territoriaal coördinator om gemeenten hierbij nog intenser te ondersteunen.

Wat doet de provincie als territoriaal coördinator?

  • We werken aan het halen van klimaatdoelstellingen via het burgemeestersconvenant.
  • We verlenen technische en strategische bijstand.
  • We geven financiële steun.
  • We delen ervaring en kennis.

Kortom, een territoriaal coördinator zet in op klimaatbeleid door steden, gemeenten, bedrijven, scholen, inwoners, ... op allerlei manieren te ondersteunen.