Klimaatrealisaties

groepsfoto klimaatplatform elektrische auto en fiets

Gemeenten en steden verminderen de broeikasgasuitstoot

De provincie Antwerpen en bijna alle gemeenten van de provincie zetten zich in voor het klimaat. In deze inspiratiebundels verzamelden we klimaatrealisaties van gemeenten die op het grondgebied en in de eigen organisatie werd uitgevoerd.

Of het nu acties waren over een efficiëntere openbare verlichting, het milieuvriendelijker maken van het openbare patrimonium, aansluitingen voor warmtenetten, aanwerven van energieadviseurs, grond ter beschikking stellen voor groenteteelt of ambtenaren die op de fiets springen, elke actie zorgde ervoor dat de CO2-uitstoot verminderde.

Elke gemeente is terecht fier op haar realisatie. Het bewijst dat het klimaatengagement bij de lokale besturen leeft én werkt!