Duurzaamheidsscreening gebouwen

Met deze screening worden gemeentelijke gebouwen op verschillende duurzaamheidsaspecten (energie, water, materiaal, …) gescreend. Het is een evaluatietool, géén meetinstrument. Het gaat verder dan de broeikasgasinventaris waarin enkel de broeikasgasuitstoot- en opname in kaart wordt gebracht.

De resultaten uit de duurzaamheidsscreening en de broeikasgasinventaris vullen elkaar aan om keuzes te maken bij het nemen van maatregelen in je gebouwen.

De duurzaamheidsscreening bestaat uit een checklist van gegevens per gebouw (quickscan). De gemeente verzamelt zelf de gegevens om de screening in te vullen. Een deel daarvan zijn al beschikbaar via de broeikasgasinventaris, energieprestatiecertificaten, energiezorgplan, …

Na de screening heb je een inventaris van het gemeentelijk gebouwenpark en zie je hoe ze ten opzichte van elkaar scoren. Je hebt dan een zicht op:

  • de knelpunten in het gebouwenpatrimonium
  • de prioriteiten in het gebouwenpatrimonium
  • de noodzaak van het renoveren van gebouwen