Milieuvergunningen

De provincie is de motor, de spelverdeler. Verlenen van vergunningen is altijd zoeken naar een fijn uitgebalanceerd evenwicht tussen milieu en economie, tussen burgers en bedrijven.

Met onze praktische instrumenten willen we je helpen bij het opstellen en opvolgen van jouw dossier en wegwijs maken in de wetgeving.

Streven naar een economie mét respect voor het leefmilieu is noodzakelijk. Hoe dat precies verloopt, legt het diensthoofd van de dienst Milieuvergunningen in dit filmpje uit.