Natuur­vergunningen

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet Natuurbehoud bepaalt welke handelingen in welke gebieden onderhevig zijn aan de vergunningsplicht. Particulieren en bedrijven vragen deze vergunning aan bij het gemeentebestuur. Bedrijven of organisaties met openbaar karakter dienen deze vergunningsaanvraag in bij het provinciebestuur.

Ook een beroep tegen de beslissing van een gemeentebestuur wordt ingediend bij het provinciebestuur. Dat beroep kan de beslissing van de gemeente bevestigen, wijzigen of opheffen.

Het aanvraagformulier voor een natuurvergunning kun je hieronder downloaden.

Voor de provincie is het de dienst Milieuvergunningen die de dossiers behandelt en voorbereidt voor de deputatie.