Vormingen netwerk schoolgebouwbeheerders

Ook scholen willen hun steentje bijdragen aan een klimaatneutrale en klimaatveilige toekomst. En daarin spelen de schoolgebouwbeheerders uiteraard een grote rol. Speciaal voor hen, organiseren we een dit najaar voor de eerste keer een tweedaagse vorming rond het thema ‘Energie en CO2-reductie in scholen’.

Vorming 'Hoe houd je de energiefactuur van je school onder controle?'

Met deze vorming informeren we schoolgebouwbeheerders over het beleid, de bestaande wetgeving en technologieën voor energie en klimaat.

We laten ervaringsdeskundigen uit de sector aan het woord. Zij hebben ook telkens de nodige praktijkervaring, zo krijgen we een ideale mix tussen theorie en praktijk. Omdat we het aantal deelnemers per vormingssessie beperken tot 35 kan er ook interactief gewerkt worden. 

Deze tweedaagse opleiding bestaat uit 4 modules van telkens een halve dag:  

  • Energie Monitoring 
  • Ontzorgen Energie 
  • Leerkrachten en leerlingen samen met directie in energietransitie 
  • Kiezen (deels)renoveren en/of (deels) nieuwbouw 

Locatie? 

Hogeschool AP, Lange Nieuwstraat, Antwerpen 

Wanneer?

Di 11 en di 18 oktober 2022- 9u30 -16u30 

Kostprijs?

100 euro (incl. btw) voor de volledige tweedaagse opleiding