Nooddecreet 20 maart 2020

Doel is om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Het nooddecreet doet twee zaken:

 • het staat een tijdelijke vrijstelling van de vergunningsplicht toe voor de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus. 
 • het machtigt de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen inzake allerhande geldende procedurebepalingen.

De Vlaamse regering keurde op 24 maart 2020 het noodbesluit goed. Dit besluit regelt ondermeer de opschorting van bepaalde beslissingstermijnen, opschorten van openbare onderzoek, horen in de POVC, ... 

Bekijk de tekst van het decreet

Bekijk de tekst van het besluit

Minister Demir maakte op 17 april 2020 bekend dat er geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten komt voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen. Wat dit betekent werd verduidelijkt in een uitvoeringsbesluit en de info hierrond staat online: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/verduidelijking-van-de-noodmaatregelen-rond-corona

Bij noodbesluit van 30 oktober 2020 werd een afwijkingsregeling voorzien tot en met 27 februari 2021 (120 dagen) die ervoor zorgt dat er geen vergunningen of meldingen nodig zijn voor bijvoorbeeld het bouwen van tijdelijke ziekenhuizen.

Ontvangen kennisgevingen i.k.v. afwijkingsregeling

Overeenkomstig het nooddecreet vind je hier de ontvangen kennisgevingen terug:

 • 23 maart 2020: nv Janssen Pharmaceutica - 2440 Geel - tijdelijke productie van ontsmettingsgel
 • 26 maart 2020: nv BASF Antwerpen - Antwerpen - productie van handgels
 • 31 maart 2020: vzw KOGEKA - 2440 Geel - tijdelijke inrichting van triageruimtes
 • 10 april 2020: vzw Stijn - De Witte Mol - 2400 Mol - tijdelijke ingebruikname van gebouw ’t Zandmanneke als COVID-19 afdeling voor personen met een beperking
 • 14 mei 2020: nv Pfizer Manufacturing Belgium - 2870 Puurs-Sint-Amands - uitbreiding en wijziging productie
 • 14 mei 2020: vzw Heilig Hartziekenhuis - 2500 Mechelen - oprichten noodmortuarium, inrichten extra parkeerplaatsen
 • 16 juni 2020: nv Janssen Pharmaceutica - 2340 Beerse - plaatsing koelcontainer en tentconstructie
 • 25 juni 2020: nv Pfizer Manufacturing Belgium - 2870 Puurs - uitbreiding ketelhuis
 • 8 juli 2020: nv Janssen Pharmaceutica - 2340 Beerse - plaatsing vriescontainers en koelcel
 • 19 januari 2021: nv Pfizer Manufacturing Belgium – 2870 Puurs-Sint-Amands – bijkomende productie Corona-vaccin