Nooddecreet 20 maart 2020

Doel is om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Het nooddecreet doet twee zaken:

 • het staat een tijdelijke vrijstelling van de vergunningsplicht toe voor de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus. 
 • het machtigt de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen inzake allerhande geldende procedurebepalingen.

De Vlaamse regering keurde op 24 maart 2020 het noodbesluit goed. Dit besluit regelt ondermeer de opschorting van bepaalde beslissingstermijnen, opschorten van openbare onderzoek, horen in de POVC, ... 

Bekijk de tekst van het decreet

Bekijk de tekst van het besluit

Minister Demir maakte op 17 april 2020 bekend dat er geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten komt voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen. Wat dit betekent werd verduidelijkt in een uitvoeringsbesluit en de info hierrond staat online: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/verduidelijking-van-de-noodmaatregelen-rond-corona

Bij noodbesluit van 30 oktober 2020 werd een afwijkingsregeling voorzien tot en met 27 februari 2021 (120 dagen) die ervoor zorgt dat er geen vergunningen of meldingen nodig zijn voor bijvoorbeeld het bouwen van tijdelijke ziekenhuizen.

Bij besluit van 12 februari 2021 van de Vlaamse Regering werd de regeling verlengd tot en met 28 juni 2021. 

Bij besluit van 18 juni 2021 van de Vlaamse Regering werd de regeling verlengd tot en met 15 oktober 2021.

Ontvangen kennisgevingen i.k.v. afwijkingsregeling

Overeenkomstig het nooddecreet vind je hier de ontvangen kennisgevingen terug:

 • 23 maart 2020: nv Janssen Pharmaceutica - 2440 Geel - tijdelijke productie van ontsmettingsgel
 • 26 maart 2020: nv BASF Antwerpen - Antwerpen - productie van handgels
 • 31 maart 2020: vzw KOGEKA - 2440 Geel - tijdelijke inrichting van triageruimtes
 • 10 april 2020: vzw Stijn - De Witte Mol - 2400 Mol - tijdelijke ingebruikname van gebouw ’t Zandmanneke als COVID-19 afdeling voor personen met een beperking
 • 14 mei 2020: nv Pfizer Manufacturing Belgium - 2870 Puurs-Sint-Amands - uitbreiding en wijziging productie
 • 14 mei 2020: vzw Heilig Hartziekenhuis - 2500 Mechelen - oprichten noodmortuarium, inrichten extra parkeerplaatsen
 • 16 juni 2020: nv Janssen Pharmaceutica - 2340 Beerse - plaatsing koelcontainer en tentconstructie
 • 25 juni 2020: nv Pfizer Manufacturing Belgium - 2870 Puurs - uitbreiding ketelhuis
 • 8 juli 2020: nv Janssen Pharmaceutica - 2340 Beerse - plaatsing vriescontainers en koelcel
 • 19 januari 2021: nv Pfizer Manufacturing Belgium – 2870 Puurs-Sint-Amands – bijkomende productie Corona-vaccin
 • 26 januari 2021: gemeentebestuur Niel - 2845 Niel - functiewijziging van bedrijfsgebouw naar tijdelijk vaccinatiecentrum met bijhorende tijdelijke parking
 • 12 februari 2021: inrichting van vaccinatiecentra in:
  • GC Klein Boom - 2580 Putte, Mechelbaan 604
  • Site Weelde Depot - 2380 Ravels, Geeneinde 54
  • Site Parking Signify - 2300 Turnhout, Zierenbosstraat
  • De Zwaan - 2400 Mol, Markt 28
  • Sport- en Evenementenhal - 2870 Puurs-Sint-Amands, Kloosterhof 1 / Forum 4
  • AED - 2830 Willebroek, Bedrijvenpark de Veert 12
  • Militair kwartier Den Troon - 2280 Grobbendonk, Bevrijdingstraat 31
  • Sportcentrum Tielenhei - 2460 Kasterlee, Prijstraat 68
  • AED Studios - 2547 Lint, Fabriekstraat 38
  • Provinciaal Vormingscentrum Malle - 2390 Malle, Smekenstraat 61
  • De Zoerla - 2260 Westerlo, Gevaertlaan 1
  • Park Spoor Oost - 2140 Antwerpen, Noordersingel 40
  • Militair Domein, Kwartier West - 2930 Brasschaat, Licht Vliegwezenlaan 3
 • 21 juni 2021: nv Pfizer Manufacturing Belgium – 2870 Puurs-Sint-Amands – uitbreiding en wijziging productie
 • 13 oktober 2021: nv Pfizer Manufacturing Belgium – 2870 Puurs-Sint-Amands  - diverse uitbreidingen aan productie- en facility-installaties
 • 28 maart 2022: stad Lier - inrichting van vaccinatiecentrum - Lispersteenweg 237 en Voetbalstraat 4 te Lier