Leidraad bij samenstellen

De omgevingsvergunning zorgt ervoor dat door het indienen van één dossier en het doorlopen van één vergunningsprocedure je zowel de toelating tot bouw als exploiteren kan bekomen. In de meeste gevallen is het bouwen onlosmakelijk verbonden met het exploiteren. De bouw van een stal hangt samen met het houden van dieren. Bij het fabriceren van producten hoort de constructie van installaties en gebouwen waarin de processen plaatsvinden. Dit gaat over zogenaamde “gemengde projecten”.

De omgevingsvergunning verplicht in het indienen van een geïntegreerd samengesteld dossier milieu en bouw voor gemengde projecten. Het principe dat onlosmakelijke delen samen in een aanvraag horen, geldt ook voor kleinhandel (bijvoorbeeld een verkooppunt bij een bedrijf) en wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen (vroegere natuurvergunning).

Onderstaande leidraad helpt je op weg om een project omgevingsvergunning samen te stellen en in te dienen:

Leidraad voor samenstellen van een omgevingsvergunningsaanvraag