Veeteelt

In het najaar van 2014 belandde bij alle actieve veehouders een PAS-brief landbouw in de bus. Deze brief heeft geen impact op de vergunning, maar geeft een indicatie of de hervergunning mogelijk is en of een eventuele uitbreiding vergunbaar is.
De berekening in de PAS-brief is mogelijk gebaseerd op achterhaalde gegevens, een herberekeningstool is daarom online beschikbaar. Veehouders zijn niet verplicht de PAS-brief landbouw of de herberekening (indien relevant) toe te voegen aan de omgevingsvergunningsaanvraag.

Voor veeteelt is het invullen van de depositiescan mogelijk. De scan geeft aan de hand van een kleurcode (‘groen’ of ‘rood’) aan of er een risico bestaat op een betekenisvolle aantasting van de natuurwaarden van een speciale beschermingszone.

Aan de hand van onderstaand stroomschema kun je bepalen of de natuurtoets relevant is en welke gegevens je aan de aanvraag moet toevoegen.