Studiedag Reptielen en Natuur in een Lokale Vergunningscontext

De studiedag biedt handvaten voor de lokale vergunningverlener en achtergrondinformatie voor de lokale handhaver

Status
Datum
  • woensdag 19 februari 2020 van 09 uur tot 12.30 uur
Prijs
Gratis
Uiterste inschrijfdatum
dinsdag 18 februari 2020

Op 1 oktober 2019 trad een positieve lijst voor reptielen in werking. Deze lijst bestaat uit een overzicht van reptielen die je vrij mag houden/ verhandelen binnen Vlaanderen.
Afhankelijk van het type en het aantal reptielen dat je bijhoudt ben je ook indelingsplichtig volgens de VLAREM en dien je te voldoen aan een aantal sectorale voorwaarden.
De indelingsrubriek en de sectorale voorwaarden voor het houden van reptielen zijn ook recent gewijzigd. 

Naast het luik reptielen, lichten we op deze studiedag het vergunningsluik rond wijzigingen van natuur toe. Sinds 1 augustus 2018 valt de natuurvergunning onder het luik van de omgevingsvergunning, maar een omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen is niet het enige wat je nodig kan hebben bij een wijziging van natuur. De ervaring leert dat de regelgeving complex is en de uitzonderingen talrijk zijn, hoog tijd om alles op een rijtje te zetten!

Enkele vragen die tijdens de studiedag aan bod zullen komen:

Luik reptielen:

  • Wat moet je doen als je een reptiel hebt dat niet op de positieve lijst staat?
  • Is er een verband tussen de positieve lijst en de indelingslijst van de Vlarem?
  • Welke rubrieken en sectorale voorwaarden zijn van toepassing?

Luik natuur:

  • Welke toelatingen of vergunningen zijn verplicht bij het wijzigen van bos, vegetaties en kleine landschapselementen? 
  • Waar moet je als vergunningverlenende overheid allemaal rekening mee houden?

 

Programma

09u00   Onthaal met koffie of thee

09u30   Positieve lijst reptielen
Ester Peeters (SID - Departement Omgeving)
.
10u00   Reptielen en Vlarem
Michael Martens (AGOP milieu - Departement Omgeving)

10u30   Koffiepauze

10u45   Wijzigingen natuur en vergunningen
Peter Claus (Corridor)

12u15   Slotbeschouwingen

12u30   Einde van de studiedag

Organisator
PIH

Volgende van de detaillijst