Naleving milieuwetgeving

Bril en boek

Daarom organiseert de cel handhaving:

  • cursusreeksen over gevarieerde milieuthema’s en -wetgeving
  • opleidingen op maat
  • overlegmomenten tussen onder andere politie en parketten.

Daarnaast beantwoorden we vragen over milieu en handhaving en houden we de lokale toezichthouders op de hoogte met onze milieuhandhavingsnieuwsbrief.