Heide-eXPerts

Reserveer voor schooljaar 2020 - 2021

Graad Onderwijsniveau
2 secundair onderwijs

Heide-eXPerts

Onze vertrouwde excursie naar de Kesselse heide ziet sinds maart 2019 helemaal anders uit. Met een nieuwe applicatie en nieuwe tablets zijn we weer up-to-date, maar ook de inhoud werd aangepakt.

Het belang van de heide?

De leerlingen trekken, gewapend met een tablet, het provinciaal domein ‘Kesselse heide’ in. De applicatie nodigt leerlingen uit om zelf op ontdekking te gaan en de heide ten volle te ervaren. 

We vertrekken vanuit de onderzoeksvraag: is het behoud van de heide nodig voor mens en natuur? 

Aan de hand van verschillende doe- en denkopdrachten verzamelen ze voldoende kennis om de vraag te beantwoorden. Ze onderzoeken de planten, de dieren, de bodem en het water. Ze leren wat een bedreiging vormt voor de heide, hoe ze dit kunnen tegengaan en wat de meerwaarde van de heide is voor de mens en natuur. 

Op het einde vormen de leerlingen op basis van hun nieuwe kennis en vaardigheden een eigen waardeoordeel over het behoud van de heide. De applicatie zorgt opnieuw voor een mooi verslag op het einde van de excursie dat per e-mail wordt doorgestuurd.

Bereid je leerlingen voor. 

De leerlingen gaan tijdens de excursie zelfstandig aan de slag. Om je leerlingen goed voorbereid te laten starten, vragen we om hen de historiek en situering van de Kesselse Heide vooraf zelf te laten opzoeken. Op onze pagina 'Tips voor in de klas' vind je meer informatie. 

Als Heide-eXPert leren de leerligen dat: 

  • natuurbeheer nodig is voor bepaalde biotopen zoals de heide. 
  • behoud van verschillende biotopen, zoals de heide, belangrijk is voor de biodiversiteit. 
  • de natuur belangrijk is voor de mens over verschillende vlakken: ontspanning, biodiversiteit, grondwater, luchtkwaliteit, ...
Excursie Kesselse heide
Leerlingen fotograferen hun vangst met een tablet op de heide

Reacties van enthousiaste deelnemers

  • “Het gebruik van multimedia voor de opdrachten en het aanmaken van het verslag bevalt me erg.” leerkracht KTA, Edegem
  • “De actieve werkvormen spreken de leerlingen aan.”  leerkracht Sint-Norbertusinstituut, Duffel
Prezi Excursie Kesselse heide

Praktisch

  • De excursie start aan "Doefoepdhei", Vaerestraat 4, 2560 Kessel.
  • Vraag de leerlingen om stevige schoenenregenkledij en een drankje te voorzien.
  • Bereid je leerlingen voor op hun uitstap met onze Tips voor in de klas. Laat je leerlingen de historiek en situering van de Kesselse Heide vooraf opzoeken. Daarnaast kan je deze prezi tonen in de klas. 

Meer informatie over de kostprijs, bereikbaarheid en duur van de activiteit vind je hier.

SDG 15: Leven op het land

Leerlingen leren hoe beheer van de heide de biodiversiteit van het gebied en de kenmerkende soorten in stand houdt. De leerlingen leren ook dat uitheemse soorten worden gerooid om de biodiversiteit te bewaren.