Leerlingen evalueren

Exam
Hand completing a multiple choice exam.

1.    Leerlingen organiseren zelf de uitstap

Laat hen zelf de reservatie maken, de meest milieuvriendelijke of goedkoopste vervoerswijze uitzoeken of misschien zelfs de activiteiten bepalen aan de hand van voorwaarden die je opgeeft. De leerlingen kunnen ook worden betrokken bij het bepalen van de leerdoelen en de evaluatiecriteria voor de uitstap.

2.    De leerling-expert

Laat de leerlingen in kleine groepjes of individueel een deel van de inhoud van de PIME-activiteit kiezen om uit te diepen en voor te stellen aan de rest van de klas. Na 'Veldwerk water' willen ze misschien waterschorpioendeskundigen worden of na ‘Kies je klimaat’ in Burkina Faso duiken. Dat kan met een spreekbeurt, experiment, quizje …

3.    Journalistiek

De leerlingen kunnen een artikel schrijven of een fotoreportage maken voor de schoolkrant, -website of -blog. Ze geven mee wat het belangrijkste is dat ze geleerd hebben op de uitstap.

4.    Peer evaluation

Leerlingen beoordelen elkaar volgens de criteria die ze samen met de leerkracht hebben opgelijst of die de leerkracht vooraf heeft doorgegeven. Ze nemen de rol van evaluator op zich. Ze kunnen zowel de resultaten, het taakgericht werken als het groepsgebeuren beoordelen.  Je kunt dit combineren met zelfbeoordeling.

5.    Zelfbeoordeling en zelfreflectie

Leerlingen beoordelen zichzelf volgens de criteria die ze samen met de leerkracht hebben opgelijst. Wat heb ik geleerd? Waar wil ik nog meer over weten? Wat was makkelijk of moeilijk? Waar had ik meer of minder tijd voor nodig? Je kunt dit combineren met peerevaluation.

6.    De kritische deelnemer

De leerlingen vullen na hun bezoek een evaluatieformulier in: wat vonden ze van de uitstap,. Was de inhoud voldoende nieuw en interessant? Wat zouden ze zelf anders aanpakken? Wat beviel hen het meest en wat het minst?...