Provinciale milieudag

Mobiliteit verbindt

Het verkeer in je gemeente op een duurzame manier organiseren is een complex gegeven voor een lokaal bestuur. Het loont wanneer een mobiliteits- en milieuambtenaar deze uitdagingen samen aangaan. Milieu en mobiliteit zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, denk maar aan luchtvervuiling, versnippering van de natuur, geluidsoverlast, lichthinder, etc.

Tijdens de Provinciale milieudag 2021 ontdekten mandatarissen, milieu, duurzaamheids- en mobiliteitsambtenaren hoe je als stad of gemeente het verkeer leefbaar én veilig kan organiseren met hart voor klimaat, gezondheid en natuur. Kon je de Provinciale milieudag niet volgen of herlees je graag de presentaties? Hieronder vind je de presentaties en opnames van de dag.

Fietsostrade Antwerpen-Mechelen

Mobiliteit in het coronaceen - Kris Peeters, mobiliteitsexpert

Fietsen voor het klimaat. Hoe(on)gezond is dat? - Luc Int Panis, onderzoeker VITO engastprofessor UHasselt

Het ondersteuningsaanbod van de provincie

Bekijk hieronder de opnames van het eerste deel van de Provinciale milieudag, met de presentaties van Kris Peeters, Evi Dons en Luc Int Panis:

Workshop 1: Het mobiliteitsplan van Nijlen als inspirerend voorbeeld

Mobiliteit evolueert snel. Daarom besloot gemeente Nijlen in 2018 om het mobiliteitsplan volledig te vernieuwen. Streefdoelen daarbij waren een verkeersveilige en leefbare gemeente en volop inzetten op de 'modal shift'. Maarten Horemans, afdelingshoofd Ruimte van gemeente Nijlen, licht toe hoe het plan tot stand kwam, op welke manier inwoners werden betrokken bij dit proces en welke kansen er bestaan voor ontharding, trage verbindingen met open ruimte en dorpskernversterking.

Workshop 2: Autodelen stimuleren in landelijke gemeenten

Vlaamse steden zijn vaak al helemaal overtuigd van het autodeelverhaal. Maar ook steeds meer landelijke gemeenten slagen erin om autodelen succesvol uit te rollen. Autodelen.net verzamelde allerlei ‘good practices’ van autodelen in landelijk gebied tot een heuse praktijkgids.

Workshop 3: Proefopstellingen, hoe pak je dat aan?

Via het traject Verkeersveilige Gemeente begeleidt provincie Antwerpen gemeenten en politiezones in hun verkeersveiligheidsbeleid. Met de infofiches ‘Proefopstellingen’ krijg je een duidelijk houvast bij de keuze voor en de uitvoering van deze impactvolle maatregel (o.a. fietsstraat, verkeersfilter, eenrichtingsverkeer, …).

Workshop 4: Fietspaden als groene linten

Het team Studie Natuur en Landschap van de provincie Antwerpen adviseert gemeenten bij het duurzaam beheer van hun openbaar groen. Langs fietspaden kan je met goed beheer en inrichting waardevolle groene linten creëren. In deze workshop delen we kennis over hoe je planten en dieren maximaal kansen kan geven langsheen fietsinfrastructuur.

Workshop 5: De mobiscan: een handig instrument voor je eigen duurzaam mobiliteitsbeleid

Het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) Antwerpen biedt elke werkgever een gratis mobiscan aan. Met deze studie krijg je zicht op de huidige woon-werkverplaatsingen van je werknemers en het potentieel voor duurzame alternatieven en kan je concreet aan de slag dankzij het advies op maat van je eigen organisatie.