Studiedag groenplanning en -beheer

Programma

09u00: Onthaal 

09u30: Verwelkoming door gedeputeerde Jan De Haes (bevoegd voor Milieu en Natuur)

09u40: De meerwaarde van groen in de woonomgeving - Dirk Vandenbussche (Provincie Antwerpen) 

10u00: Groenvisie: inspiratie en oplossingen voor uw klimaatbestendige en biodiverse gemeente - Sigrid van de Noort (Provincie Antwerpen) 

10u20: Bestaat echt groen nog? - Jan van den Berghe (Blenders vzw) 

10u50: Workshops reeks 1 

12u00: Lunch 

13u00: Workshops reeks 2 

14u15: Workshop reeks 3 

15u00: Afsluitende netwerkdrink

 

 

Workshops

Workshops reeks 1: 10u50-12u00

 • Meer groen in de publieke ruimte

Er zijn verschillende randvoorwaarden om met groen tot het gewenste eindbeeld te komen. Op bepaalde plaatsen is robuust of vandalismebestendig groen een middel om het doel te bereiken. Wat wordt verstaan onder robuust groen, zonder meteen aan stevige planten en stekels te denken? Welke groenobjecten komen in aanmerking en in welke situaties kan je ze gebruiken? Welke plantentypes komen in aanmerking afhankelijk van de beschikbare ruimte? Peter Vandyck (Vereniging Voor Openbaar Groen) geeft tips, tricks en voorbeelden die je helpen een goede keuze te maken. 

 

 • Natuurvriendelijke tuinen: communicatie naar burgers 

Wanneer spreek je van een natuurvriendelijke tuin? Hoe kan je inwoners in je gemeente stimuleren om (meer) natuur en biodiversiteit in hun tuin toe te laten? Hoe overtuig je burgers om hun bomen te behouden, in weer en wind? En wat met autochtoon plantmateriaal? 

An-Katrien Cuypers (Regionaal Landschap Rivierenland) helpt je graag op weg met enkele inspirerende voorbeelden. 

 

 • Kansen voor ontharding 

Waar liggen er kansen om te ontharden? Wat zijn realistische alternatieven voor verharding? Welke condities moeten er gegarandeerd worden zodat diverse partners samenwerken om ruimte te vrijwaren van verharding? Maarten Pluym van Regionaal Landschap de Voorkempen is nauw betrokken bij het project ‘GruunRant onthardt!’ en kan jullie heel wat inspiratie aanreiken over hoe je de ‘betonstop’ concreet kan aanpakken in je gemeente. 

 

 • Invasieve exoten in het vizier 

Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, alsemambrosia… het zijn voor milieu- en groenambtenaar geen vreemden. Ze staan op ‘de zwarte lijst’. Er zijn studies, richtlijnen en beslisbomen die je vertellen hoe je de bestrijding best kan aanpakken. Het is vaak maatwerk, en op terrein blijft het dan ook een moeilijke opgave. Mieke Hoogewijs (Adviseur biodiversiteit – fauna & flora provincie Antwerpen) leidt met kennis van zaken deze ervaringsuitwisseling over de aanpak van ongewenste plantensoorten in de praktijk. 

 

Workshops reeks 2: 13u00-14u10

 • Restplekjes: kansen voor meer groen in de gemeente 

Verloederde kapelletjes, kleine plantsoenen of betonzeeën als parking, braakliggende eigendommen van gemeente, OCMW of kerkfabriek,... Vele gemeenten hebben nog heel wat ruimte om met tijdelijk of permanent groen een grote meerwaarde te creëren ifv groenblauwe dooradering of recreatie. Welke opties zijn er om onderbenutte plekjes in je gemeente meer vorm te geven? Hoe kan je van een restplekje een 'kansenkavel' maken? Wie kan je hierbij ondersteunen? Daan Janssens (projectmedewerker landschap van Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete) geeft een paar mooie voorbeelden uit zijn werkingsgebied. 

 

 • Naar een duurzaam laanbomenbeheer in uw gemeente 

Hoe kan je het openbaar bomenbestand inschakelen in het groen- en klimaatbeleid van je gemeente? Aan de hand van een volledig uitgewerkt voorbeeld in de gemeente Brasschaat toont Regionaal Landschap De Voorkempen hoe je aan de slag kan gaan. 

 

 • Instrumenten voor duurzaam groenaanleg 

Hoe kan je als lokaal bestuur de wettelijke instrumenten efficiënt inzetten om je groenvisie waar te maken op terrein? Groenvoorziening in een bouwplan, een kapvergunning, een bestek… ze bieden kansen om groenonderhoud en –aanleg mee richting te geven op terrein. David Bergen (Bergen Boomverzorging) toont aan de hand van voorbeelden uit zijn dagelijkse praktijk een aantal knelpunten en succesfactoren.  

 

 • Pesticidenvrij onkruid beheren 

Onkruid voorkomen door doordacht ontwerp en aanleg, hoe pakken gemeenten dat aan? En wat blijken in praktijk de meest geschikte technieken om onkruid te bestrijden? Naast een toelichting door Adelheid Vanhille (VMM), laten we voldoende ruimte voor het uitwisselen van praktijkervaring. 

 

Workshops reeks 3: 14u10-15u00

 • Groen voor de toekomst 

Met z’n allen stellen we vast dat het groen in onze gemeente reageert op afwijkende seizoenen en op uitersten qua weersomstandigheden. Plagen, ziektes, mindere vitaliteit, uitdroging, hittestress,… het zijn al lang geen uitzonderingen meer. Tot welke concrete acties ga je over? Welk antwoord kan en wil je bieden naar je inwoners toe? Naast talrijke concrete tips en toelichting door Karolien Devriendt (bosgroep Antwerpen noord), blijft er voldoende tijd om volop ervaringen uit te wisselen.  

 

 • Loket onderhoud buitengebied 

Hoe kan je als gemeente het open ruimtegebied optimaal en efficiënt beheren? Houtkanten, dreven, trage wegen, bermen enz. kleuren onze gemeenten heerlijk groen en diverse vormen van recreatieve infrastructuur stellen het buitengebied open. Maar al deze ‘groene infrastructuren’ vragen ook heel wat onderhoud. Een goed regulier beheer vraagt naast voldoende budget ook een goede inventaris, planning, uitvoering en opvolging. Een Loket Onderhoud Buitengebied (LOB’s) biedt heel wat mogelijkheden aan gemeenten om hierin ontzorgd te worden. Ilse Ideler (voor Vlaams Overleg Regionale Landschappen) vertelt wat een LOB werking voor een gemeente kan betekenen. 

 

 • Lessen getrokken uit 2Bconnect: Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen 

26 partners werkten 4 jaar samen voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensregio België – Nederland onder de noemer ‘2B Connect’. Door een goede inrichting en gedegen beheer kunnen bedrijventerreinen tussenliggende en omringende natuurgebieden versterken en verbinden. Hoe worden kosten voor ecologisch versus traditioneel groenbeheer en –inrichting vergeleken? Heeft tijdelijk natuur nut? En hoe kan een gemeente bedrijven op haar grondgebied sensibiliseren en stimuleren om in te zetten op multifunctionele natuur en verbindingen? Inspirerende praktijkvoorbeelden worden uitgewisseld onder begeleiding van expert Jan van den Berghe (Blenders vzw).