Webinar lokaal droogtebeleid

 

Lokale besturen spelen een grote rol in de droogteproblematiek, door bijvoorbeeld retourbemalingen of het ter beschikking stellen van het bemalingswater voor hergebruik te stimuleren, de opmaak en uitvoering van een hemelwaterplan, vraag en aanbod met elkaar in contact brengen voor het lokaal hergebruik van gezuiverd afvalwater, het eigen watergebruik in kaart brengen, inwoners en landbouwers sensibiliseren, etc.

Met 118 aanwezigen was het webinar een succes!

Download hieronder de presentaties en het verslag met vragen aan Ywan De Yonghe (VMM) en Kris Huijskens, de provinciale droogte- en hemelwatercoördinator. De opname van het webinar vind je terug via deze link

Laat je ons even weten wat je van het webinar vond? Dit helpt ons om onze werking te verbeteren en zo goed mogelijk af te stemmen op jullie noden.

 

Droogte- en hemelwatercoördinator Kris Huijskens heeft nog volgende vragen voor jullie:

  1. Gemeenten zijn op zoek naar tools, voorbeelden, standaardprocedures, om de infiltratie op privéterrein te verwezenlijken (stimuleren aan de hand van een advies, verplichten in bouwcode etc.). Hierbij een oproep om alle goede voorbeelden of ideeën door te mailen naar regiowerking@provincieantwerpen.be zodat we deze verzamelen en de mogelijkheden bundelen in een overzicht ter inspiratie van andere gemeenten.
  2. Zijn er aspecten nog niet aan bod gekomen waarvan gemeenten wel verwachten waar een provinciale droogte-en hemelwatercoördinator aan werkt? Laat dit gerust weten via een mail naar Kris.Huijskens@provincieantwerpen.be. De invulling van deze functie staat nog niet 100% vast en zal zich komend jaar nog verder vormen. We kunnen niets beloven, maar indien er een duidelijke behoefte komt vanuit gemeenten en steden kunnen er eventueel zaken toegevoegd worden aan het takenpakket.

Vlario & Aquafin lanceerden recent de interessante website www.blauwgroenvlaanderen.be: “De website toont een overzicht van de verschillende maatregelen voor infiltratie en buffering van hemelwater op het publieke domein, gekoppeld aan praktijkvoorbeelden. De maatregelen alsook de projecten focussen op volgende aspecten: wateroverlast, droogte, hittestress, verhogen van de biodiversiteit en hergebruik. Zo kunnen alle inrichters van de publieke ruimte alle informatie op 1 website vinden.”