Natuurstudieartikels

Consulteren artikels

Een overzicht van het gevarieerd aanbod van artikelonderwerpen die reeds verschenen zijn in ‘ANTenne’ en de ANKONA-jaarboeken (1999-2005), kan je in ons archief consulteren. Zo blijf je op de hoogte van het natuuronderzoek in de provincie Antwerpen.
Begin 2007 verscheen de eerste editie van ANTenne. Het tijdschrift (dat sinds maart 2018 als digitale nieuwsbrief wordt verstuurd) heeft een vaste rubriek ‘natuurstudieartikels’ waarin onderzoeksresultaten op een toegankelijke en bevattelijke wijze worden weergegeven. 

Onderaan deze pagina vind je alvast de meest recent verschenen natuurstudieartikels en het verschenen rapport (hoogveenrelicten)

Jouw artikel in ANTenne?

Heb je zin om jouw artikel te laten publiceren in ‘ANTenne’? Zo bereikt jouw bijdrage de juiste doelgroep en raakt het wijdverspreid.
Als onderzoeker, vrijwilliger of beroepsmatig, heb je over een natuuronderwerp misschien al zoveel wetenschappelijke informatie verzameld maar is die in je lade blijven liggen.
Zin om een artikel te schrijven? Contacteer ons en samen met onze redactieraad bekijken we hoe we dit aanpakken.
Lees alvast de tips hieronder en bezorg ons je onderwerp per e-mail. Je hoort snel van ons!

De laatst verschenen natuurstudieartikels in het ANTenne-tijdschrift:

2021/01 (mei)

2019/04 (december)

2019/02 (juli)

2019/01 (april)

2018/03 (oktober)

2018/02 (juli)

2018/01 (maart)

2017/4 (oktober-december)

2017/3 (juli-september)

2017/2 (april-juni) - THEMA-nummer: 'Natuur in de Antwerpse Fortengordel'

2017/1 (januari-maart)

Cover rapport 'Hoogveenrelicten'
Cover rapport 'Hoogveenrelicten'

Ondersteuning van publicaties

Zie je het ruimer?

Wij bieden ook (logistieke) ondersteuning bij de aanmaak van je publicaties en studierapporten waarvan het onderzoek plaats had in de provincie Antwerpen. Zo verschenen o.m.:

Studierapport 'Waardebepaling van hoogveenrelicten in de provincie Antwerpen'

Dirk De Beer en Herman Stieperaere voerden in 2013 een onderzoek uit over de waardebepaling van hoogveenrelicten in de provincie Antwerpen en dit op basis van de floristische samenstelling.

Hieronder kun je het studierapport en de bijlage (met kaarten) raadplegen.

Publicatie 'Mossen en lichenen in het Buitengoor (Mol)'

Tussen 2006-2011 inventariseerde Juul Slembrouck samen met zijn collega's van de Vlaamse Werkgroep Bryologie en Lichenologie (VWBL) de mossen en lichenen van het Buitengoor in Mol. Het lichenen-luik werd onderzocht door drie korstmossenspecialisten: Karl Hellemans, Henri Stappaerts en Dries Van den Broeck. Juul Slembrouck bundelde al deze resultaten samen in een lijvige en goed gedocumenteerde studie (ca. 110 blz).

Dit document is tot stand gekomen dankzij het noeste werk van vele Vlaamse en Nederlandse bryologen en lichenologen, zowel amateurs als professionelen. Dit leverde vooral op bryologische vlak een voor het Kempisch district uitzonderlijke vegetatie op.

Voor zover voorradig kan je deze publicatie ook gratis bestellen door een e-mail te sturen naar ankona@provincieantwerpen.be.