Landschapspark Zuidrand

Melkkuip en bos Moretus (Boechout)
Melkkuip en bos Moretus (Boechout)

Gemeenten van Landschapspark Zuidrand
Ten zuiden van Antwerpen, maken de gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek , Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en district Wilrijk deel uit van het Landschapspark Zuidrand.

Gemeenteoverschrijdende landschapswerking
De open ruimte in de zuidrand wordt getypeerd door beekvalleien, kasteeldomeinen en hoeves die een rijk verleden herbergen. De provincie Antwerpen is, samen met 9 gemeenten, de Vlaamse overheid en verenigingen gestart met een landschapswerking die de gemeentegrenzen overstijgt.

Streefdoelen
Bedoeling van deze samenwerking is om de open ruimte in de Zuidrand te bewaren, op te waarderen en te verbinden zodat bewoners er kunnen van genieten. De levenskwaliteit ten zuiden van Antwerpen zal er aanzienlijk door verbeteren.

Samen maken we werk van meer en betere ‘Beleefbare open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’.

We werken rond de thema’s milieu, natuur en landschap, landbouw, onroerend erfgoed, recreatie en toerisme.

In het filmpje wordt aangegeven binnen welke thema's het Landschapspark Zuidrand werkt aan 'Beleefbare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand'.

Dit onderstaande filmpje toont enkele pareltjes binnen Landschapspark Zuidrand. Je krijgt een korte toelichting over de landschapswerking, de streefdoelen en enkele lopende projecten zoals het project trage wegen en het strategisch project ruimtelijke ordening.