Natuur en landschap


Paard(en) Landschap

In het kader van Paard(en) Landschap krijgen vijftien hobby- en vijf professionele paardenhouderijen in de provincie Antwerpen de kans op advies en financiële steun om maatregelen te nemen om het bedrijf landschappelijk in te kleden.

Provincie Antwerpen, de Antwerpse regionale landschappen en de Hooibeekhoeve willen met het nieuwe PDPO-project (programma voor plattelandsontwikkeling)  ‘Paard en Landschap’ paardenliefhebbers stimuleren om hun infrastructuur beter in te passen in de leefomgeving en het landschap.

Op veel plaatsen wordt verpaarding gelinkt aan een achteruitgang van het leefmilieu en een verrommeling van het landbouwlandschap. De laatste decennia is immers het aantal paardeneigenaars in Vlaanderen sterk toegenomen. Land- en tuinbouwgronden worden ook vaker gebruikt als recreatieve of professionele paardenhouderij.

Omdat er duidelijke richtlijnen voor de inrichting van paardenhouderijen en paardenweides ontbreken, ontstond een wildgroei aan opzichtige houten hekken, witte schrikdraad, mestsilo’s, hoge lichtbakken rondom buitenmaneges en allerhande schuilhokken. Hoog tijd dus om paardenhouders te betrekken als belangrijke partner om mee te bouwen aan een mooier landschap.

We willen paardenhouders informeren, inspireren en sensibiliseren over de kansen voor biodiversiteit, landschapsvorming en hun bijdrage aan het milieu. De best practices worden doorgeven via een draaiboek, inspiratiebrochures en ambassadeurs op het terrein.

Fotowedstrijd

Om het project bekend te maken bij het brede publiek, wordt een grote fotowedstrijd georganiseerd voor amateurfotografen en paarden-, natuur- en landschapsliefhebbers.

Fotografen mogen gedurende één jaar de onderwerpen paard en landschap op een creatieve, eigenwijze en/of esthetische wijze in beeld brengen. De mooiste foto’s worden opgenomen in een reizende tentoonstelling. De fotografen zelf kunnen leuke prijzen winnen zoals een overnachting in een paardenvriendelijke bed & breakfast, huifkartochten of tickets voor de internationale kerstjumping in de Nekkerhal te Mechelen.

Opdracht
De opdracht van deze fotowedstrijd is tegelijk eenvoudig en uitdagend. Probeer de interactie tussen het paard en zijn landschap, vorm gegeven door het penseel van de seizoenen, mooi en/of creatief in beeld te brengen met aandacht voor de natuurlijke leefomgeving. Je mag uiteraard ook meerdere paarden in een landschap fotograferen. Het reglement en de procedure voor de fotowedstrijd vind je hier terug. Foto’s mogen doorgestuurd worden naar info@rlrl.be.

Stel je kandidaat!

Ben je paardenhouder? Leef en werk je graag op een mooi en verzorgd platteland? Kan jouw paardenhouderij nog wat advies en steun gebruiken om het in een groen kleedje te steken? Wil jij dit positieve verhaal mee uitdragen naar collega paardenhouders? Stel je dan kandidaat door een mailtje te sturen naar Leen.Dierckx@provincieantwerpen.be.

Geef kort een beschrijving van je bezigheden in de paardensector. Ben je professioneel paardenhouder of zijn paarden enkel jouw hobby? Motiveer waarom jij de ideale paardenhouder bent die onze ambassadeur kan zijn. Vermeld tot slot ook jouw contactgegevens (naam, adres, mail, telefoon) zodat we contact kunnen opnemen met jou. Eind mei sluiten we de oproep af en gaan we graag over tot actie!

 

 

Buitengewone plekjes 

Buiten-gewone plekjes LOGO

Als feestelijke afsluiter van dit project krijgen via een wedstrijd de verkozen mooiste ‘buiten-gewone plekjes’ een heus publieksevenement cadeau. Omgeving aan de boskapellen in het Kapellekesbos in de gemeente Kontich komt als winnaar uit de bus voor het Landschapspark Zuidrand van de provincie Antwerpen.

Via dit project van de regionale landschappen werden zo’n 35 tal plekjes aangemeld in het werkingsgebied van het Landschapspark Zuidrand voor een groene ‘make-over’.

In de Zuidrand werden plekjes aangepakt in de gemeenten Aartselaar, Boechout, Edegem, Hove, Lint, Kontich en Mortsel. Er werden wilgenhutten gevlochten, hagen en bomen geplant,  boomgaarden hersteld, zitbanken geplaatst, speelgroen ontworpen, geurige kruidenhoekjes gecreëerd, en nog zo veel meer. Dit gebeurde volop met de steun en medewerking van de betrokken gemeenten, maar ook de buurtbewoners  en scholen staken met veel enthousiasme een handje toe.

Buitengewone plekjes te Aartselaar, Boechout, Edegem
Buitengewone plekjes. Van links naar rechts: bosrand te Aartselaar, herstel boomgaard te Boechout, ontmoetingsplaats te Edegem
Buitengewone plekjes te Hove, Kontich, Lint, Mortsel
Buitengewone plekjes. Van links naar rechts: zitplaats te Hove (© Provincie), omgeving boskapel te Kontich (© gemeente Kontich), pleintje te Lint (© gemeente Lint), Pastorijtuin te Mortsel (© Provincie)

Meer mooie foto's van de buitengewone plekjes kun je bekijken op de fotopagina van de buitengewone plekjes uit Landschapspark Zuidrand.

Buiten-gewoon plekje te Kontich
Buiten-gewoon plekje te Kontich

Met een heus publieksfeest op 19 oktober wordt het buiten-gewoon plekje 'Omgeving aan de boskapellen in het Kapellekesbos' te Kontich, samen met de opening van een trage weg, in de kijker gezet. 

De afgelopen maanden sloegen verschillende partners de handen in elkaar om de visibiliteit van de boskapel te verhogen, de band met de Babbelkroonbeek te verhogen en een natuurlijke speelaanleiding te creëren.

Buiten-gewoon plekje te Kontich
Buiten-gewoon plekje te Kontich

De heraanleg is zo goed als volledig afgerond en bestond uit het verwijderen van bestaande paplaurier langs de brug over de beek, het uitdunnen van het bosbestand, zodat de blijvers kunnen uitgroeien tot toekomstbomen.

Met een deel van het gekapte hout worden de komende maanden nog speelaanleidingen gemaakt. Eind november worden nog nieuwe lindebomen en struiken rond de boskapel aangeplant om de kapel als rustplaats te benadrukken.

De grote acacia naast de brug werd omgetoverd tot een prachtig boommonument, een echt kunstwerk dat de link legt tussen geschiedenis en natuur.

 

Op de website www.buitengewoneplekjes.be, vind je alle info over de opknap- en ingroeningswerken van de 50 plekjes die verspreid in de provincie deelnemen aan dit project.

 

 

 

 

Trage wegen, groene aders in het landschap

Trage wegen zijn ideaal om de natuur en het landschap te verkennen. Ze zorgen voor een betere mobiliteit voor de trage gebruiker: fietser, wandelaar, ruiter en af en toe een landbouwer. Maar evengoed kan je deze kleine wegen zien als een deel van een ecologisch netwerk van planten en dieren. Trage wegen kunnen het mensen, dieren en planten naar hun zin maken.

Trage weg te Aartselaar
Trage weg te Aartselaar

Gemeenten, vrijwilligers uit tal van verenigingen, gingen met de steun van de provincie Antwerpen aan de slag met de vzw Trage Wegen en het Landschapspark Zuidrand.

Alle trage wegen werden per gemeente in kaart gebracht en de wenselijkheid ervan werd nagegaan tijdens infoavonden zodat een bestuur ook weet wat er leeft bij burgers en verenigingen.

In het vervolgproject rond trage wegen werden alle kaarten bij elkaar gelegd tot een gebiedskaart tot een finale kaart waarop gemeenten een volledig beeld krijgen van de toestand van trage wegen en zo kunnen inspelen op kansen om niet alleen veilige doorsteken te maken voor inwoners en kinderen van en naar school, verbindingswegen voor landbouwers, maar ook als basis voor wandel- en fietskaarten kunnen gebruiken. Er werd ook begeleiding op maat ingezet voor het openen van trage wegen, in overleg en vanuit consensus, in samenwerking met de gemeente.

 

 

 

Fauna-akkers, een boost voor bijen

Fauna-akkers zijn landbouwgronden die worden ingezaaid met een mengsel dat bestaat uit verschillende zaden. Zo veranderen maïsakkers, die enkel interessant zijn voor ree en fazant, in fauna-akkers.

Fauna-akker
Fauna-akker

Deze fauna-akkers bieden schuil- en voedselmogelijkheden voor insecten zoals honingbijen en solitaire bijen, zoogdieren en (akker)vogels). Fauna-akkers bepalen op die manier ook mee het uitzicht, de beleving en de waardering voor het landschap.

Het succes van de fauna-akkers in Regionaal Landschap de Voorkempen, breidde zich uit naar andere regionale landschappen en nu ook naar Landschapspark Zuidrand.

In Landschapspark Zuidrand zijn in de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich en Mortsel fauna-akkers ingezaaid. Foto's van deze fauna-akkers uit Landschapspark Zuidrand vind je op de fotopagina van fauna-akkers van Landschapspark Zuidrand.

Plant van Hier

Om het tekort aan autochtoon plantgoed op te vangen werd het label 'Plant van Hier’ in het leven geroepen. Dit label vormt een kwaliteitskenmerk voor autochtoon plantsoen en wil het aanbod op de reguliere markt verhogen.

Zaden worden geoogst op autochtone groeiplaatsen om vervolgens te worden opgekweekt tot volwaardig plantgoed dat dan per herkomstgebied over heel Vlaanderen aangeplant wordt. In de keten van oogst over opkweek tot aanplant wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van sociale economie-bedrijven die mee instaan voor de oogstacties op het terrein.

Naast de ecologische voordelen van het autochtone groen wordt zo ook de plaatselijke werkgelegenheid bevorderd en de CO2-impact verlaagd. Op die manier kan de aanbodzijde verder uitgebouwd worden zodat Plant van Hier hoe langer hoe meer beschikbaar zal zijn. Niet enkel voor overheden, maar ook voor bedrijven en particulieren.

Haagplantactie
Haagplantactie groepsfoto

Als gemeente of vereniging kun je Plant van Hier zoveel mogelijk gebruiken en erover communiceren. Samen met de Bosgroep en het Landschapspark Zuidrand kun je ook zaadoogstacties en aanplantacties organiseren om zo het thema onder de aandacht te brengen van het grote publiek.

In 2013 organiseerde Landschapspark Zuidrand, samen met de gemeente Borsbeek, de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen en ANB een haapgplantactie met de gemeentelijke basisschool ‘De Klinker’. Om de lente in te zetten, plantten 50 scholieren op 22 maart 2013 streekeigen planten met het kwaliteitslabel ‘Plant van Hier’ naast de Fortloop in Borsbeek. Ze pootten maar liefst 150 hazelaars en 200 Gelderse rozen. Sleedoorn- en hondsrozen vervolledigden de haag. Er werd gekozen voor planten die in bloem komen en bessen, noten en bottels zullen dragen. Vogels, konijnen, hazen en insecten zullen van deze haag dankbaar gebruik maken om eten en beschutting te zoeken.

Vergroening van de schoolomgeving

Om kinderen dichter bij de natuur te brengen al lerend en spelend, is het nuttig om vergroening van schoolomgevingen te stimuleren en ondersteunen.

Boomstamzitjes
Boomstamzitjes in school

Binnen het werkingsgebied van het Landschapspark Zuidrand, kreeg de kleuter en basisschool Mater Christi uit Lint, de kans om onder begeleiding van Milieuzorg op school, het landschapspark en Natuurpunt om een vergroeningsproject uit te werken op de school. Leerkrachten, ouders en verenigingen sloegen de handen in elkaar en werkten met de leerlingen rond dit thema.

Een insectenwand met bijhorende beplanting, buitenklas en wilgentunnel werden gerealiseerd. Foto's van deze projecten vind je op de fotopagina van vergroening van de schoolomgeving in Landschapspark Zuidrand.