Strategisch project Beleefbare Open Ruimte

logo Vlaanderen

Strategisch project Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand

Lint kasteelpark
Lint kasteelpark

Het strategisch project is ingebed in de structuur en werking van het Landschapspark Zuidrand en heeft als startdatum 1 november 2013 en loopt over 3 jaar. Het project wil inzetten op beleefbare open ruimten in de Antwerpse Zuidrand, waarvan bossen, alsook natuurelementen, landbouw, erfgoed en recreatie een wezenlijk onderdeel zijn.

Aartselaar De Reukens
Aartselaar De Reukens

Voor het strategisch project omvat de Zuidrand de gemeenten Kontich, Aartselaar, Edegem, Boechout, Lint, Hove, Borsbeek, Hemiksem en de stad Mortsel.

Het project wil verder bouwen op reeds bestaande visies en initiatieven om uiteindelijk uitvoering te kunnen geven aan planprocessen die reeds verschillende jaren in het gebied lopen.

Samen maken we werk van meer en betere ‘Beleefbare open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’.

Het project werkt vanuit een bottom-up benadering rond 4 thema’s: milieu, natuur en landschap, landbouw, onroerend erfgoed, toerisme en recreatie) waarbij het volgende operationele doelen wil realiseren:

Borsbeek Koude beek
Borsbeek Koude beek
  1. Realiseren van bosuitbreiding en kleine landschapselementen
  2. Realiseren van bos, natuur- en landschapsbeleving door het ontsluiten van boscomplexen, kasteeldomeinen en beekvalleien
  3. Het uitwerken van acties die kunnen zorgen voor het realiseren van instandhoudingsdoelstellingen voor de aangeduide speciale beschermingszones
  4. Het uitwerken van acties voor ankerplaatsen en relictzones
  5. Het uitwerken van verbrede en duurzame landbouw-initiatieven
  6. Het werken aan consensus over ruimtelijke invulling van de openruimtegebieden
Wilrijk Kasteel Klaverblad dreef
Wilrijk Kasteel Klaverblad dreef

De Vlaamse overheid subsidieert het project als strategisch project in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Je vindt meer informatie over alle strategische projecten op de website van de Vlaamse overheid.

 

 

 

 

 

Mooie sfeerbeelden uit werkingsgebied van strategisch project

Borsbeek Koude beek Borsbekenpad
Borsbeek Koude beek Borsbekenpad

Bekijk nog meer mooie beelden van Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand uit het strategisch projectgebied via deze link naar foto's .