Wie zijn we?

Organisatiestructuur

Het landschapspark wordt in haar planning en projectopvolging aangestuurd door een stuurgroep en een interbestuurlijk overleg.

Organisatiestructuur Landschapspark Zuidrand
Organisatiestructuur (schema)

In de stuurgroep zetelen ambtelijke vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten, provincie, Vlaamse overheid en middenveldorganisaties van de doelgroepen natuur, landbouw, erfgoed, recreatie, jacht, toerisme...

Het Interbestuurlijk overleg bestaat uit twee vertegenwoordigers van het college van de deelnemende gemeenten, gedeputeerde Rik Röttger voor de provincie Antwerpen, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Onroerend Erfgoed en vzw Kempens Landschap.

De coördinator van het landschapspark is secretaris van beide organen.

Voor een aantal projecten wordt er een projectstuurgroep samengesteld die zorgt voor de aansturing en opvolging van de projecten. Voor andere projecten wordt op maat gewerkt. Daarnaast wordt er ook aan procesbegeleiding gedaan voor complexe dossiers.

De geografische ligging van landschapspark Zuidrand
Afbakening van het Landschapspark Zuidrand

Onze partners

  • Gemeente Aartselaar, Gemeente Boechout, Gemeente Borsbeek, Gemeente Edegem, Gemeente Hemiksem, Gemeente Hove, Gemeente Kontich, Gemeente Lint, Stad Mortsel en District Wilrijk
  • Provincie Antwerpen , Tpa, Kempens landschap vzw en Bosgroep Antwerpen Zuid vzw, Rurant vzw, regionaal landschap de Voorkempen, regionaal landschap Rivierenland, regionaal landschap Schelde-Durme, regionaal landschap Kleine en Grote Nete
  • Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap voor Onroerend Erfgoed, ADLO en VLM
  • Boerenbond, ABS en Landelijke Gilden
  • Natuurpunt Land van Reyen, Natuurpunt Antwerpen Zuid, Natuurpunt Oude Spoorwegberm, Natuurpunt Aartselaar, VMPA
  • Vzw Trage Wegen
  • Pasar, Turftrappers, Dauwtrappers, de Ranstuilen, Natuurvrienden Edegem, ATB natuurvrienden, Sinjorenstappers Wilrijk, Gun je de tijd
  • Heemkundige kring Lint, Kontich, Aartselaar
  • Wildbeheereenheid Antwerpen-Rupel

Kwaliteitslabels