Een tweede bus nodig?

Fuifbussen door Lisa Deckers - Naft voor Provincie

Fuiforganisators kunnen een tweede fuifbus aanvragen als ze aantonen dat ze in samenspraak met de gemeente waar het evenement doorgaat, een mobiliteitsanalyse hebben opgemaakt.
Voor één fuifbus vragen we geen mobiliteitsanalyse.

De gemeente bepaalt hoe die mobiliteitsanalyse eruit ziet, hoe uitgebreid die is en waar de accenten worden gelegd. We verwachten dat de aanvrager de mobiliteitsanalyse aan ons bezorgt ten laatste 12 weken voor de fuif.

We verwachten dat de gemeente (de jeugdconsulent, sportambtenaar, mobiliteitsambtenaar, evenementbegeleider,…) aan ons bevestigt dat er een mobiliteitsanalyse werd gemaakt en dat een tweede fuifbus nuttig en noodzakelijk is.

Een beeld van totale mobiliteitsaanpak

 

Wanneer er een tweede bus gevraagd wordt, gaan wij ervan uit dat het om een groter evenement gaat, waarbij er naast de bussen ook nog fietsers, auto's, brommertjes ... de richting van het feest uitgaan.

Meestal gaat het om eenmalige activiteiten op een locatie die niet ingericht is voor zo’n grote toestroom van mensen en verkeer. Dan is het aangewezen om de toegangs- en vluchtwegen en alle mogelijkheden te bekijken. Dat voorkomt onveilige situaties en overlast.

Daarnaast voorkomen we graag dat onze tweede bus ofwel leeg blijft (en dus nutteloos het milieu belast) of overvol zit (en er dus eigenlijk nog flankerende of aanvullende actie nodig is).

Het gemeentebestuur is het eerste aanspreekpunt voor verkeersproblemen, ernstige ongelukken en overlast ten gevolge van een evenement. Bovendien kent ze zelf het beste de situatie en risico’s binnen haar grondgebied. Het is dan ook logisch dat zij als partner betrokken wordt bij de opmaak van het mobiliteitsplan.

 

Het opmaken van een mobiliteitsanalyse

 

Elke gemeente pakt het opmaken van een mobiliteitsanalyse anders aan. Vooraf zelf al informatie en gegevens verzamelen versterkt je verhaal wanneer je bij hen aanklopt. De gemeente en organisator zijn immers partners, die er allebei baat bij hebben dat de mobiliteit rond het evenement vlot verloopt.

We helpen je op weg met onderstaand stappenplan.

Hou er rekening mee dat onze fuifbussen gehuurd worden bij gewone maatschappijen die gemiddeld een 52-tal personen per rit kunnen vervoeren. Het maximum per bus kan nooit overschreden worden.

Plan je een evenement van meerdere duizenden bezoekers, dan kan je mogelijk gratis ondersteuning krijgen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Het VSV biedt tot 50 organisators per jaar een kosteloze begeleiding om de bereikbaarheid van het evenement te garanderen en op een duurzame manier te laten verlopen. Meer informatie hierover vind je op www.verkeerskunde.be (mobiliteit en verkeersveiligheid > recreatieve verplaatsingen) .

Stap 1: Verzamel zoveel mogelijk gegevens

 • Maak een inschatting van je bezoekers (hoeveel, van waar, om hoe laat, met welk vervoer).
 • Controleer wat het aanbod aan openbaar vervoer is vóór het beginuur en ná het einduur.
 • Wat met de toegangswegen?
  Hoeveel wegen komen uit op je fuif en welke daarvan zijn geschikt voor hulpdiensten? (Brandweerwagens hebben 4 meter breedte nodig, ook in een volgeparkeerde straat…).
  Welke toegangswegen wil je gebruiken voor je leveranciers, DJ’s, fuifbussen, bezoekers, …?
 • Waar voorzie je parkeerplaatsen voor auto’s, fietsen, leveranciers, VIP’s, mensen met een handicap? Hoe verwacht je dat zij rijden?

Stap 2: Breng de verzamelde gegevens in kaart

Wanneer je weet wat de capaciteit is van je toegangswegen en een inschatting hebt gemaakt van het aantal mensen dat je verwacht, simuleer je best de aankomst en het vertrek van je bezoekers op een kaart.

 • Welke straten raken vol geparkeerd?
 • Is het veilig voor je bezoekers die te voet of met de fiets van je terrein vertrekken?
 • Kunnen de brandweer, fuifbus, de leveranciers nog steeds bij je evenement geraken?
 • Raken de mensen die arriveerden met het openbaar vervoer of de fuifbus ook allemaal terug naar huis?

Stap 3: Zoek oplossingen voor eventuele knelpunten

Al naargelang de mogelijke problemen, heb je andere oplossingen nodig. We geven je enkele ideetjes mee ter inspiratie.

 • De fuifgangers die met het openbaar vervoer of de fuifbus arriveren, willen waarschijnlijk allemaal op het einduur van de fuif naar huis. De maximum capaciteit van de fuifbus mag echter niet overschreden worden.

- We werken een (gratis) ticketsysteem uit, zodat iedereen vooraf weet wanneer hij op de bus moet.

- Stiekem voorzien we ook een extra rit op het einde, die we niet afficheren maar gebruiken om de gestrande fuifgangers alsnog thuis te brengen.

 • Er is onvoldoende parkeerplaats. De straten dreigen vol geparkeerd te raken zodat hulpdiensten er mogelijk niet meer door kunnen.

- We lassen voor deze nacht eenrichtingsverkeer in de straten rond het terrein zodat er circulatie ontstaat en er toch aan beide zijden van de straten geparkeerd kan worden.

- Die ene toegangsweg sluiten we volledig af, zodat die vrij blijft voor de hulpdiensten, fuifbus en leveranciers (en de bewoners natuurlijk).

- We maken een afspraak met de nabijgelegen landbouwer, supermarkt, … om het terrein daar te mogen gebruiken als parkeerplaats en zetten er duidelijke wegwijzers naartoe.

- We richten een ‘park & ride’ in verderop + aan het station en laten een pendelbus circuleren.

 • Slechts één toegangsweg is echt geschikt voor leveranciers/fietsers/DJ’s/…. Ze dreigen zich vast te rijden of in een onveilige situatie te komen wanneer ze de verkeerde route nemen.

- We bezorgen alle leveranciers een duidelijk plan vooraf, zetten op onze website duidelijk wegbeschrijvingen en hangen ook in de ruime omgeving goed zichtbare wegwijzers voor fietsers, leveranciers, hulpdiensten, …