Hou je aan de regels

Om een vlotte samenwerking met busmaatschappijen en fuiforganisatoren te behouden, zijn er afspraken nodig.
Want goede organisatoren moeten beroep kunnen doen op enthousiaste busmaatschappijen. Wanneer afspraken niet goed worden gevolgd komen de fuifbussen onder druk te staan. Soms is het nodig om in te grijpen. Omdat fuiforganisatoren verenigingen met een wisselend bestuur zijn, gelden sancties steeds tijdelijk. Zo krijgen nieuwe organisatoren alle kansen om het wel goed te doen.

Sancties als je het fuifbusreglement niet naleeft

3 jaar uitsluiting en terugvordering kosten (***)
Niet vergoeden van schade aan de bus (*)
Toegangs- of gebruiksgeld vragen aan gebruikers
Een commercieel initiatief dat zich voordeed als vereniging (**)
3 jaar uitsluiting
Ongepast gedrag fuifbusbegeleiders (onder invloed, agressie, ...)
Ontbreken fuifbusbegeleiders
Diefstal van materialen bus en/of fuifbuspakket (*)
Opzettelijk bedrieglijke informatie verstrekken
2 jaar uitsluiting
Niet opmaken van de staat van de bus voor en na fuifbusritten
Niet promoten van het fuifbusaanbod in communicatie fuif
1 jaar uitsluiting
Niet invullen evaluatieformulier
Niet gebruiken van het provincielogo in communicatie fuif
niet gebruiken van het fuifbuspakket
Niet voorzien van een duidelijke aanduiding van de uurregeling en stopplaatsen op het parcours, aan de fuiflocatie en op de fuifbus

(*) terugvordering kosten ten gevolge van diefstal of schade

(**) commerciële initiatieven kunnen fuifbussen NOOIT gebruiken

(***) de kosten die de provincie maakt om de bus in te zetten

 

Het reglement provinciale fuifbussen, goedgekeurd door de provincieraad op 26 juni 2014, bepaalt de modaliteiten voor het aanvragen en inzetten van een provinciale fuifbus. Dit reglement geldt voor alle aanvragen vanaf 1 juli 2014. De sancties werden vastgelegd door de deputatie op 4 september 2014.