Voor fuifbusbegeleiders

Fuifbussen door Lisa Deckers - Naft voor Provincie
Fuifbussen door Lisa Deckers - Naft voor Provincie

De fuifbussen zijn er om jongeren veilig van en naar je fuif te vervoeren. Natuurlijk hebben die jongeren vaak een glaasje op en is het wel nodig dat je als fuifbusbegeleider één en ander in goede banen leidt.

 • In het reglement van de fuifbussen staat het als volgt omschreven:
 • aanspreekpunt voor de chauffeur inzake het af te leggen parcours en de stopplaatsen,
 • houdt de sfeer in de bus in de gaten en verwittigt de chauffeur bij problemen.
 • beschrijft samen met de chauffeur vóór en nà de route van de staat van de bus.
 • is minstens 18 jaar oud
 • mag in geen geval onder invloed zijn (alcohol, drugs of andere gedragsbeïnvloedende middelen)
 • beschikt over een gsm en belangrijke telefoonnummers van de fuiforganisator en lokale diensten.

Als fuifbusbegeleider ben je verantwoordelijk voor wat er op de bus gebeurt. Het is aan de fuifbusbegeleider om actie te ondernemen wanneer er incidenten zijn waardoor er agressie of schade kan ontstaan. Dat kan van alles zijn: iemand die moet overgeven, springen op zetels, ruzie, …
Vaak is het voldoende om even zelf de fuifganger rustig aan te spreken. Loopt het echt uit de hand, dan moet je de politie bellen.

Sommige zaken kan je natuurlijk voorzien en voorkomen. Door bijvoorbeeld aan alle leuningen (kots)zakjes te hangen, voorkom je dat je braaksel of afval moet oppoetsen. Vraag bij het opstappen al even vriendelijk om het rustig te houden. Stel jezelf voor aan de fuifgangers, zodat ze weten dat er toezicht is (en een aanspreekpunt indien ze vragen hebben).

Wat doet de chauffeur dan?

 • Die rijdt de bus veilig van halte naar halte.
 • Is minstens 18 jaar oud
 • Mag in geen geval onder invloed zijn.
 • Beschikt over een gsm en kreeg van de fuiforganisator het gsm-nummer van de fuifbusbegeleider(s).
 • Belt de politie wanneer er schade ontstaat aan de bus waarvoor een PV nodig is om de schadeafhandeling te kunnen regelen.
 • Treft de nodige regelingen in het geval van een verkeersongeval.

Tot de zon opkomt…

Voor niets gaat de zon op. Dat geldt natuurlijk ook voor fuifbussen. De provincie betaalt de busmaatschappij voor het ter beschikking stellen van bus en chauffeur. De busmaatschappij betaalt voor het onderhoud , poetsen, brandstof ... van de bus.
We verwachten dan ook dat de fuiforganisator die de fuifbus gebruikt, erop toe ziet dat er zorg gedragen wordt voor de bus(sen) en eventuele schade of extra poetskosten betaalt.

In het reglement van de fuifbussen staat het als volgt omschreven:

“Schade door vandalisme of vervuilingen kunnen door de busmaatschappij verhaald worden op de fuiforganisator. Dit is gebaseerd op de beschrijvingen die door de chauffeur en de fuifbusbegeleider gezamenlijk werden opgesteld. “

Als fuifbusbegeleider maak je samen met de buschauffeur een staat op van de bus voor aanvang van de ritten én na afloop van de laatste rit.
De bus is hiervoor een kwartier voor de eerste rit aanwezig.

Hieronder vind je de uitleg en bruikbare formulieren in één pdf. Handig om aan je fuifbusbegeleider te geven zodat hij alle nodige informatie heeft.