Geluidsbewuste evenementen

Een geluidsbewust evenement

Als organisator van een geluidsbewust evenement, besteed je op drie terreinen aandacht aan het geluid en de mogelijke risico’s:

  • Geluidsplanning: je kiest voor de juiste geluidscategorie, een goede opbouw van techniek, contracten met geluidsmensen …
  • Informeren en sensibiliseren: je communiceert duidelijk over het geluidsvolume en het risico en je informeert je bezoekers rond de beschermingsmogelijkheden.
  • Preventie: je voorziet gehoorsbescherming en rustige momenten of stille zones voor je bezoekers.

Meer uitleg over deze aanbevelingen kun je onderaan deze pagina downloaden.

Gehoorschade voorkomen

Als een bezoeker zich niet bewust is van een risico, zal die ook geen actie nemen zichzelf te beschermen. Aan jou als organisator dus om het risico te beperken. Dit doe je door beschermingsmogelijkheden aan te bieden en over dit alles duidelijk te communiceren.

Wij testten met ons provinciaal project ‘Amai mijn (h)oren’ hoe dit het best lukt zonder in te leveren op muziekbeleving en haalbaarheid. Met succes!
Doordat we bijvoorbeeld erg veel afficheerden over geluidsrisico, steeg het oordopjesgebruik van de gebruikelijke 10% naar soms wel 45%. Als organisator kun jij dus ook een grote invloed uitoefenen op je bezoekers.

Cool?

Iedereen apprecieert het wanneer een bordje waarschuwt voor het slipgevaar van een natte vloer. Waarom zou je bezoeker het dan niet waarderen gewaarschuwd te worden voor andere risico’s?
Twijfel je nog? Bekijk dan de mening van enkele jongeren op de vraag of ze vinden dat een organisator gratis oordopjes moet voorzien. We filmden hun antwoorden tijdens StuDay 2012.
 

Oproep kinderevenementen max. 90 dB(A)

We roepen organisatoren van evenementen gericht op kinderen op om een maximaal geluidsvolume van 90dB(A), Laeq 15 min. (of lager!) te hanteren.

Kinderen lopen nog meer risico dan volwassenen op gehoorschade. Voor hen is er bovendien geen enkele reden waarom de muziek luider zou moeten staan.