Praktische info

Deelnameprijs

De deelnameprijs bedraagt € 115 per persoon. Omdat je samen meer leert, moedigen wij je aan om een collega mee te brengen. Schrijf je in per 2, dan betaal je elk € 95. Inovant is niet BTW-plichtig. De prijs is inclusief deelname congres, documentatie en catering.

Betaling

Na afloop van het congres ontvang je de factuur. Als op de factuur een bestelbonnummer moet staan, vermeld dit dan bij de inschrijving. Bezorg ons de bestelbon via post of via mail.

  • ondernemingsnummer Inovant: 0810.012.257 (vrijgesteld van BTW)

  • IBAN: BE36 7380 2688 4681

  • BIC: KREDBEBB

Annulering

Tot een week voor het congres kun je schriftelijk of via mail kosteloos annuleren. Nadien betaal je 50% van de deelnameprijs. Je kan natuurlijk steeds een collega in jouw plaats laten deelnemen.

Bereikbaarheidsinformatie

Bereikbaarheidsfiche naar de Warande

Bescherming van persoonsgegevens en toegang tot informatie en rechtzetting

De gegevens die je bij deze inschrijving verstrekt, zullen door APB Inovant met maatschappelijk zetel te Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen worden verwerkt conform de toepasselijke wetgeving inzake privacy.

Jouw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om het congres voor te bereiden alsook om een vlotte organisatie mogelijk te maken en dit op grond van je inschrijving voor het congres van 2019.

Deze gegevens zullen worden doorgegeven aan de andere deelnemers aan het congres alsook aan de sprekers, vermeld in het programma. Zij zullen deze gegevens enkel verwerken in het kader van hun opdracht tijdens het congres.

Je hebt  o.a. het recht om je gegevens te raadplegen, te verbeteren, te wissenVoor meer informatie en voor de uitoefening van je rechten verwijzen wij je door naar het privacybeleid van de provincie Antwerpen.

Verklaring AVG

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u het recht van inzage, verbetering en verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking. Alsmede heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor meer info, kan u zich wenden tot de DPO van Inovant (DPO.inovant@provincieantwerpen.be).

U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Vlaamse Toezichtcommissie - Havenlaan 88 -1000 Brussel -
contact@toezichtcommissie.be