ABC van de BBC 2.0

Organisator
Inovant
???module.educationItem.label.themes???
Datum/uur
 • woensdag 13 november 2019 van 09 uur tot 16 uur

“Zeer duidelijke en gestructureerde uiteenzetting van het volledige proces.” - Helena De Paepe, deskundige budget, gemeente Kapellen

In 2019 is de nieuwe legislatuur gestart en maakt ieder bestuur een nieuw meerjarenplan op. Voor elke medewerker van een lokaal bestuur is een basiskennis van financiën en van de beleids- en beheerscyclus (BBC) een troef. Wil ook jij weten hoe de BBC in elkaar zit, zonder daarvoor een financiële specialist te worden? Dan zit je met deze opleiding goed! Leer het ABC van de BBC en kom te weten hoe het budget van je organisatie in elkaar zit. Zo leer je de taal te spreken van je collega’s van de financiële dienst.

Inhoud

 • BBC schematisch en conceptueel
 • begrippen: beleidsdomein, -veld en -item, transactieprincipe, algemeen rekeningstelsel, ruil en niet-ruil
 • het meerjarenplan als startpunt
  • principes, opbouw, actoren
  • onderdelen en documenten
 • het uitvoeren van het meerjarenplan
 • het bijsturen van het meerjarenplan
 • jaarrekening

Doelgroep

medewerkers en leidinggevenden van een lokaal bestuur, AGB, provinciebestuur, …

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je:

 • concepten zoals meerjarenplan, budget, budgetwijziging, beleidsveld, …

Na deze opleiding kun je:

 • de financiële documenten van je bestuur begrijpen
 • je budget opvolgen en aan de financiële dienst aangeven welk budget je nodig hebt voor je dienst
 • een bestelbon maken

Begeleiding

Anne Minsart, financieel directeur OCMW en, Gemeente Mol

Locatie

Inovant - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)

Prijs

€ 150,00

Contactpersoon

Valerie Van den Brande
valerie.vandenbrande@provincieantwerpen.be
03 240 64 00

Volgende van de detaillijst