Wegenrecht voor gemeenteambtenaren - VOLZET

Organisator
Inovant
???module.educationItem.label.themes???
Datum/uur
  • maandag 30 september 2019 van 09 uur tot 16 uur

Is iedere weg die privé-eigendom is een private weg? Wie is bevoegd om buurtwegen af te schaffen, te verplaatsen? Houden de verplichtingen van de gemeenten met betrekking tot openbare wegen een resultaats- of een middelenverbintenis in? Wie is bevoegd om een vergunning te verlenen voor een terras verbonden aan een café op de openbare weg? …
Tijdens deze opleiding komen de wegenrechtelijke topics aan bod die voor jou als gemeenteambtenaar relevant zijn. De juridische principes worden aan de hand van voorbeelden toegelicht.

Inhoud

  • indeling der wegen
  • politiebevoegdheden versus beheersbevoegdheden
  • gebruik van openbare wegen
  • eigendomskwesties met betrekking tot openbare wegen
  • rooilijnen
  • buurtwegen
  • gemeentewegen

Doelgroep

medewerkers (zowel juristen als niet-juristen) die met wegenrechtelijke problemen worden geconfronteerd, problemen die te maken hebben met het administratief statuut van (openbare) wegen (wegenrecht mag hierbij niet verward worden met wegverkeersrecht, dat niet aan bod komt)

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je de regels van het wegenrecht die relevant zijn voor steden en gemeenten.

Na deze opleiding kun je praktische kwesties over openbare wegen juridisch beter inschatten.

Begeleiding

Jürgen De Staercke, Advocatenkantoor De Staercke

Locatie

Inovant - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)

Prijs

€ 120,00

Contactpersoon

Valerie Van den Brande
valerie.vandenbrande@provincieantwerpen.be
03 240 64 00

Volgende van de detaillijst