Administratief recht: toepassen op de praktijk van een lokaal bestuur - VOLZET

Organisator
Inovant
???module.educationItem.label.themes???
Datum/uur
 • dinsdag 22 oktober 2019 van 09 uur tot 16 uur
 • dinsdag 5 november 2019 van 09 uur tot 16 uur

Als je bij een overheidsdienst werkt, word je bijna dagelijks - bewust of onbewust - geconfronteerd met administratief recht.
Je weet intuïtief dat je alle burgers aan het loket gelijk moet behandelen en dat je hun vragen en dossiers binnen een redelijke termijn moet afhandelen. Maar weet je ook dat dit twee toepassingen zijn van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?
Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen wordt een overzicht gegeven van de basisbegrippen uit het administratief recht.
Het is niet de bedoeling om tijdens deze opleiding diepgravend het complex geheel van regelgeving uit de doeken te doen, maar wel om de basisregels duidelijk te maken vanuit het perspectief van een medewerker van een lokaal bestuur.

Inhoud

dag 1

 • toepassingsgebied
 • bronnen van administratief recht met bijzondere aandacht voor de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de beginselen van behoorlijk burgerschap
 • private en publieke rechtspersonen
 • de openbare dienst
 • centralisatie en decentralisatie

dag 2

 • administratieve rechtshandelingen: erfdienstbaarheden, onteigeningen, concessies, …
 • gemeente, provincie en intergemeentelijke samenwerking
 • de administratieve sanctie en andere rechtsmiddelen van de lokale overheid
 • rechtsmiddelen tegen de lokale overheid

Doelgroep

medewerkers en leidinggevenden

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je:

 • de basisbegrippen van het administratief recht
 • de hiërarchie van de bronnen van het administratief recht

Na deze opleiding kun je:

 • de bronnen van het administratief recht terugvinden
 • de rationaliteit achter het administratief recht duiden
 • de basisbeginselen van het administratief recht plaatsen binnen de eigen werksituatie
 • eenvoudige vragen over administratief recht beantwoorden

Begeleiding

Joke Lievens, departementshoofd ondersteuning OCMW en, Gemeente Mol

Locatie

Inovant - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)

Prijs

€ 275,00

Contactpersoon

Valerie Van den Brande
valerie.vandenbrande@provincieantwerpen.be
03 240 64 00

Volgende van de detaillijst