Een kijk in het OCMW: opleiding voor (adjunct-) algemeen directeurs: basiswerking

Organisator
Inovant
???module.educationItem.label.themes???
Datum/uur
  • vrijdag 27 september 2019 van 09 uur tot 12 uur

Sinds 1/1/2019 is de integratie gemeente en OCMW een feit. Als (adjunct-) algemeen directeur moet je over de nodige kennis van het OCMW en de aanverwante regelgeving beschikken. De opleiding is opgebouwd uit twee modules. In de voormiddag wordt de basiswerking van het OCMW besproken. In de namiddag neem je samen met onze experten de plaats van de OCMW dienstverlening in de bredere welzijnscontext onder de loep. Als je aan beide opleidingen wenst deel te nemen, moet je je inschrijving zowel bij deze opleiding registreren als bij de opleiding 'een kijk in het OCMW: opleiding voor (adjunct-) algemeen directeurs: OCMW dienstverlening'.

Inhoud

  • deontologie
  • maatschappelijke dienstverlening
  • wonen, schuldbemiddeling en lokaal opvanginitiatief (LOI)
  • werk

Doelgroep

(adjunct-) algemeen directeurs die een totaaloverzicht willen krijgen op de werking van het OCMW

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je de essentiële basisregelgeving van het OCMW om je rol als (adjunct-) algemeen directeur optimaal op te nemen.

Begeleiding

Wim Wouters, Thomas More campus Geel

Frank Remy, adjunct- algemeen directeur, OCMW Wuustwezel

Locatie

Inovant - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)

Prijs

€ 100,00

Contactpersoon

Lies Heylen
lies.heylen@provincieantwerpen.be
03 240 55 94

Volgende van de detaillijst