Het papier mag weg: substitutie na digitalisering - ONLINE

Organisator
Inovant
???module.educationItem.label.themes???
Datum/uur
  • donderdag 1 oktober 2020 van 09 uur tot 16 uur

“De uitleg was duidelijk en overzichtelijk. De lesgever bracht ook de nodige nuances aan, maar gaf ook voldoende stof om zelf inspiratie op te doen en aan de slag te gaan."

Steeds meer besturen willen digitaal gaan werken. Papier blijft echter hardnekkig aanwezig. Veel dossiers zijn nog op papier en ondanks alle digitale systemen blijven papieren documenten de organisatie binnenkomen en blijft men om diverse redenen zaken op papier bijhouden.
In deze opleiding gaan we dieper in op substitutie na digitalisering, het vervangen van de analoge versie door een digitale kopie. Wanneer kan en mag je de papieren versie na digitalisering weggooien? Aan welke eisen moet je digitaliseringsproces en je digitale informatiehuishouding voldoen om dit te doen? Welke juridische aspecten spelen er en hoe kan je deze correct ondervangen? Tijdens deze opleiding kijken we vooral naar digitalisering in een administratieve context. Retroactieve digitalisering van oudere archiefbestanden behandelen we slechts in beperkte mate.

Inhoud

  • concepten en basisbegrippen
  • eisen waaraan het digitaliseringsproces moet voldoen om substitutie te kunnen toepassen
  • beoordelen of aan deze eisen is voldaan
  • juridische aspecten bij toepassen van substitutie
  • inrichten van een goedkeuringsproces voor substitutie

Doelgroep

medewerkers verantwoordelijk voor digitaliseringsprojecten in een administratieve context, medewerkers die papierstromen in het werkproces digitaliseren, informatiebeheerders, ...

Bijkomende informatie

vereiste voorkennis: vertrouwd zijn met het digitaliseren van papier zonder daarom alle technische details te kennen, enige notie hebben van digitaal informatiebeheer

Leerdoelstellingen

Na deze opleiding ken je:

  • de reden waarom en wanneer een digitale kopie de papieren kopie kan vervangen
  • de juridische aspecten die spelen bij het vervangen van papieren documenten door hun digitale kopie

Na deze opleiding kun je:

  • de kwaliteit van een digitaliseringsproces beoordelen

Begeleiding

Soizik Van Huele, adviseur digitaal depot, Provincie Antwerpen

Locatie

Inovant - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (Antwerpen)

Prijs

€ 150,00

Contactpersoon

Tanneke Kindt
tanneke.kindt@provincieantwerpen.be

0476 72 31 69

Volgende van de detaillijst